Nyheter

Alla tillstånd klara för Citybanan

På försommaren blev alla tillstånd klara för Citybanebygget. — Det största problemet vi har haft har varit tillstånden för vattenverksamheten, säger Citybanans projektchef Kjell-Åke Averstad.

Det är framför allt frågan om hur mycket vatten som får läcka in i tunnlarna som har varit stötestenen i Citybaneprojektet. Fastighetsägare har oroat sig för sänkta grundvattennivåer och sättningar i husen.

— Vi har haft stora tidsförskjutningar i tillståndsfrågorna. Det har krävt att vi har fått planera om projektets start, men vi har lyckats göra det utan att förändra sluttiden. Vi har fått parera det på olika sätt och det har kostat oss stora pengar, säger Kjell-Åke Averstad.

Nu har projektets alla tillstånd vunnit laga kraft. Visserligen ska Miljödomstolen besluta om villkor för buller, vibrationer och utsläpp till vatten för Norrmalmsområdet, men till dess gäller de villkor som är angivna i järnvägsplanen och detaljplanen.

I projektorganisationen listade man tidigt de tre största riskerna med bygget; tillståndsfrågorna, att bygga upp kompetensen i den egna organisationen samt att kunna upphandla resurser för byggandet. Nu tycker man att man har lyckats i alla tre avseenden. Men hundratals risker hanteras fortfarande i projektet.

— Nu handlar det mer om att hantera mer tekniska utmaningar som ligger framför oss, att lyckas ordentligt med de svåra grundläggningsjobben i Söderström och att se till att bergdriften går fram så att vi håller tidplanen, säger Kjell-Åke Averstad.

Enligt projektchefen är stockholmarnas acceptans för Citybanebygget hög.

— Vi gör kontinuerligt mätningar och de som är negativa är fem procent ungefär, säger Kjell-Åke Averstad.

I början av juni drabbades Citybanan av sin första dödsolycka. Två personer anställda av den norska entreprenören Baneservice blev påkörda av ett tåg i Tomteboda strax utanför Stockholm. Den ene avled och den andre skadades. Hur olyckan kunde inträffa vet man ännu inte.

I april omkom en annan man efter att ha blivit påkörd av ett tunnelbanetåg. Manne var anställd av en underentreprenör till SL som skulle utföra bergförstärkningar inför sprängningarna i Citybaneprojektet.

För att sätta fokus på säkerhet och arbetsmiljö har beställarorganisationen instiftat ett arbetsmiljöpris som delas ut varje år inom projektet. Första pris är 25 000 kronor som ska användas för personaländamål.

— Att uppmärksamma arbetsmiljön i den formen är väldigt bra, man får med sig folk och får ett större engagemang i de här frågorna, säger Kjell-Åke Averstad.