Nyheter

Alla vinner på jämställdhet

Jämställda arbetsplatser lönar sig i kronor och ören. Dessutom är det förbjudet att diskriminera. Därför är det lika bra att göra en jämställdhetsplan direkt.

– Vi har arbetat länge med jämställdhet på svenska arbetsplatser och gjort framsteg. Men ännu råder inte jämställdhet. Kvinnor och män har inte samma möjligheter baserat på kompetens och potential, säger Gabriella Fägerlind, civilingenjör som arbetar som organisationskonsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Hon tyckte att det saknades en handbok i hur man får det jämställt på arbetsplatsen. En bok som är så enkel och lättläst att vem som helst orkar ta sig igenom den. Så hon skrev ”Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats”. Hon anser att den viktigaste frågan att ställa sig är vad företaget har att vinna på jämställdhet, utöver att vara politiskt korrekt eller bara följa diskrimineringslagen. – Tyvärr brister många svenska arbetsgivare i att tydliggöra hur jämställdhet positivt påverkar verksamheten och dess resultat. Då upplevs jämställdhet som ytterligare en pålaga, inte som något som kan gynna vår verksamhet och våra affärer, säger Gabriella Fägerlind. – Varje företag måste identifiera sina specifika affärsmässiga orsaker. Men det kan handla om kompetensförsörjning: lyckas vi som företag att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla både män och kvinnor som har den kompetens vi behöver? Har vi produkter och tjänster som tilltalar och passar både kvinnor och män på vår marknad? säger Gabriella Fägerlind. – Jämställdhet, eller ojämställdhet, är något vi skapar varje dag på jobbet. På vilka grunder vi väljer ut kolleger till projekt- och arbetsgrupper, hur vi pratar om och med varandra och vilken jargong vi använder. Om jag som chef stödjer och coachar både kvinnor och män med potential i min arbetsgrupp, säger Gabriella Fägerlind. Jämställdhet är i och för sig allas ansvar, såväl chefers som medarbetares. Men ska arbetet drivas framåt måste högsta ledningen kräva resultat av de underställda cheferna. Vilket i sin tur innebär en tydlighet i vad man vill uppnå och hur det ska mätas. Elisabeth Vene