Nyheter

Alla vinner på ökad säkerhet på våra byggen

Vi vet alla att det är tidskrävande och riskabelt att hantera stora mängder viktiga dokument manuellt. Om vi dessutom adderar en hög genomströmning av människor och tidspress, så blir situationen snart svår att greppa och misstag kan hända. Vi vet att det på många byggarbetsplatser i Sverige hanteras utbildningsbevis och behörighetshandlingar manuellt. 

Tiden och kraften som läggs på pappershanteringen och borttappade utbildningsbevis, kan istället läggas på själva kontrollen och uppföljningen. Det gynnar såväl arbetsgivare, arbetstagare som övriga och ökar tryggheten på arbetsplatsen. Självklart skall vi veta att rätt person har rätt utbildning för det han/hon/hen arbetar med, både innan under och efter arbetsinsatsen. 

Genom att koppla varje individs ID06-kort till kompetensdatabasen där utbildningsbevis och behörigheter finns lagrade, blir det enklare för platsansvarig att kontrollera att individen har rätt och giltig behörighet för det arbete som ska utföras. Det blir också enklare för den enskilde individen, som slipper ha med ett stort antal fysiska intyg till arbetsplatsen. Utbildningsbevisen registreras av ackrediterade utbildningsföretag efter genomförd och godkänd utbildning. Självklart sker all registrering efter individens samtycke!

Låt oss titta på ett exempel från en av våra kunder, ett företag som arbetar med byggservice och entreprenader inom ROT-sektorn och som anlitar rörfirmor, målare, ställningsbyggare m.fl.  De har insett dagens tekniska möjligheter med att koppla passerkort till utbildningsbevis och vittnar om tidsbesparingar, en bättre överblick över alla som vistas på bygget och en ökad trygghet när alla har den utbildning som krävs för att utföra arbetet. De upplever att det är ett gissel att kontrollera kompetens och behörighet manuellt och att ett stående problem är att alla inte har ordning på sina fysiska utbildningsbevis. Dessutom kan kontrollen emellanåt försvåras av språkproblem. Kompetensdatabasen blir ett viktigt hjälpmedel för deras arbetsledare, dels för att kontrollera underentreprenörer, men även för att hålla koll på utbildningsnivån hos den egna personalen. 

Förutom att kompetensdatabasen förenklar i deras vardag, ser de möjligheten med att det blir ett verktyg som hjälper dem att bemanna projekt med rätt medarbetare och därmed bidrar till att minska risken för olyckor på arbetsplatserna. Ur branschperspektiv handlar det om att förbättra arbetsmiljö och säkerhet genom att säkerställa att den som utför arbetet har rätt kompetens. Man ser även att detta borde bidra till ökad kvalitet på arbetet och färre reklamationer.

Hur kan vi då få fler säkra arbetsplatser i Sverige? Nyckeln till ökad säkerhet ligger hos beställaren. Beställaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet, måste ställa krav på att utbildningsbevisen skall kopplas till kompetensdatabasen och att endast ackrediterade utbildningsföretag används för utbildning av personalen. 

De stora beställarna har en stor påverkan på den svenska byggarbetsmarknaden och har därigenom ett stort ansvar att föregå med gott exempel och att sätta säkerheten främst på våra byggarbetsplatser. Går de stora i bräschen och visar vägen, blir det lättare för medelstora och mindre företag att följa efter.  

Precis som när ID06 etablerades, krävs det att några beställare och företag är föregångare när det gäller att introducera och ställa krav på att ID06 Kompetensdatabas skall vara en del av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Vi har redan idag en stor mängd SME-företag som ser fördelarna och enkelheten både vad gäller intygshanteringen på arbetsplatsen och att som enskilt företag ha en god kontroll över medarbetares utbildning och behörigt. Även Byggarbetsmiljösamordnaren i utförandeskedet, BAS-U:s arbete underlättas väsentligt.

Avslutningsvis vill jag knyta ihop säcken med följande; vi vet att alla vinner på ökad säkerhet och sund konkurrens på våra byggen. Ökad säkerhet och sund konkurrens uppnås när vi vet att all personal har rätt och giltig utbildning. Låt oss alla arbeta för en ökad säkerhet och sund konkurrens.

Peter Nilsson,  ID06