Nyheter

Alliansen avbryter bostadssamtal

nser atalliansen anser att regeringens byggsubventioner bör avskaffas eftersom de är ineffektiva och snedvrider marknaden. Foto: Susanne Bengtsson.

Allianspartierna hoppar av samtalen med regeringen och Vänsterpartiet om bostadspolitiken. 

Efter fyra månaders samtal är tyvärr vår slutsats att regeringens förslag är alldeles för försiktiga för att lägga grunden till en stor bostadspolitisk överenskommelse”, skriver Alliansen på DN Debatt.

– Det fanns ingen vilja från oppositionen att nå en uppgörelse, kontrar bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Under våren har Alliansen deltagit i blocköverskridande samtal om bostadspolitiken med regeringen och Vänsterpartiet. Men på måndagen meddelade Alliansen att man väljer att avbryta samarbetet, med omedelbar verkan.

Enligt alliansen har reformarbetet inom bostadspolitiken avstannat sedan regeringen tillträdde. Fokus har flyttats från reformer som främjar byggande och rörlighet, till omfattande byggsubventioner som döms ut av både forskare och byggbranschen.

”Efter fyra månaders samtal är tyvärr vår slutsats att regeringens förslag är alldeles för försiktiga för att lägga grunden till en stor bostadspolitisk överenskommelse”, skriver Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M), Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C), Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson (L), och Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (Kd) på DN Debatt.

Inom ramen för bostadssamtalen har allianspartierna framfört fler än 30 förslag för att förenkla och snabba på byggandet, öka tillgången till byggklar mark och öka rörligheten i och utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet, till exempel genom förändrade flyttskatter.

Alliansen är bland annat kritisk till att regeringen vill finansiera med höjd fastighetsavgift, att man inte respekterat riksdagens beslut, och att man valt att luta sig mot Vänsterpartiet och på så sätt försvårat en uppgörelse. ”Vi anser också att regeringens byggsubventioner bör avskaffas eftersom de är ineffektiva och snedvrider marknaden”, skriver de.

Alliansen konstaterar samtidigt att det finns enskilda förslag från regeringen som är intressanta och som man kommer stödja i riksdagen, exempelvis frågor kring planprocessen. Under hösten kommer Alliansen även att presentera en rad alliansgemensamma förslag för att hantera bostadskrisen. 

Enligt Peter Eriksson (MP) nytillträdd bostadsminister, är detta inget som påverkar regeringens arbete på något avgörande vis.

– Det fanns ingen vilja från oppositionen att nå en uppgörelse. Vi kommer att kunna göra en hel del själva, men det hade varit mer långsiktigt om vi haft en uppgörelse, säger han på en presskonferens på tisdagsmorgonen, och passar också på att ge Alliansen en känga:

– Man kan leda en åsna till källan, men man kan inte tvinga den att dricka.

Finansminister Magdalena Andersson (S) kommenterar Alliansens beslut:

– Vi var beredda att ge och ta. Nu nådde vi inte ända fram i våra bostadspolitiska samtal, men vi har fått en bra grund.