Nyheter

Alliansen storsatsar på energieffektivisering

300 miljoner kronor per år i fem år. Så mycket ska alliansen satsa på energieffektiviseringar enligt den energi- och klimatöverenskommelse som presenterades under torsdagen.

Exakt hur de 1,5 miljarder kronorna ska fördelas är oklart. Men klart är att de ska gå till att förverkliga förslagen i Energieffektiviseringsutredningen som leddes av Tomas Bruce och presenterades i november.

I utredningen föreslog Tomas Bruce kraftigt ökat stöd till energieffektivisering i byggnader, höjd skatt för bilar med hög bränsleförbrukning och tuffare byggregler.