Nyheter

Alliansens infralöften

Infrastrukturministern är stolt över att ha tillfört pengar till underhåll av vägar och järnvägar. De rödgrönas löfte om mer pengar till järnvägen ger hon inte mycket för. – De har bara pratat om att satsa på järnväg, de har inte gjort det, säger hon.

Mest stolt är infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) över den nationella planen, som hon kallar den största infrastruktursatsningen som någonsin har gjorts, och att ha tillfört nya resurser till drift och underhåll.

– När jag fick ta över var infrastrukturen eftersatt. En massa löften och beslut var inte finansierade, säger hon.

Finns det något du är missnöjd med under mandatperioden?

– Det kan man väl inte vara, när vi gör de största investeringarna som någonsin har gjorts. Men det är klart att vi skulle behöva ännu mer resurser för att komma ifatt underhållet för våra järnvägar. När jag ärvde ansvaret var Sverige det land som gav minst till underhåll av järnvägen. Och det är det som människor i sin vardag är frustrerade över, men det tar tid att komma ikapp.

Men är det de rödgrönas fel att det blev pendlingskaos i vintras?

– Det är ju jag som får den kritiken. Det gamla spåret har stort behov av drift och underhåll, modern teknik och nya signalsystem, det har en del i att det blev ett sådant kaos. Sedan får tågoperatörerna ta sin del om X2000 inte tål kyla.

Har du vidtagit konkreta åtgärder med anledning av snökaoset?

– Att vi har tillfört nya resurser på drift och underhåll är en del av detta, men man byter inte ut allt under en vecka eller ett år. Vi har kraftsamlingar mellan nuvarande Trafikverket och andra aktörer gentemot våra största städer.

Du har sagt att en alliansregering inte kommer att prioritera ett bygge av höghastighetståg före 2021. Varför inte?

– Det har jag nog inte sagt på det sättet. Det krävs en ytterligare genomgång av detta, vi håller på med det för att identifiera vem som kan finansiera detta, var stråket ska gå och vad det får för effekter. Men jag hoppas att vi kan fatta beslut om detta nästa mandatperiod.

Hur ska framtidens infrastruktur finansieras?

– Ungefär som i dag, skulle jag tro. Det mesta är ett statligt åtagande med traditionell infrastruktur, vi har medfinansiering för att hitta mereffekter i de sammanhang där näringsliv eller lokala företrädare ser sig vara en vinnare av att vägen flyttas eller att investeringen görs.

Vad kan du göra för att få ner kostnaderna i infrastrukturprojekt?

– Vi började på en gång med att installera en backup på departementet som följer de stora projekten. Det åligger Trafikverket att vid upphandlingar inte ta beslut förrän man har ett underlag för kostnaderna. Sedan har vi en parlamentarisk utredning som under hösten kommer att inkomma med sitt underlag för hur man kan hitta effektivisering på planprocessidan.

De rödgrönas infralöften

Åsa Torstensson (C)

Ålder: 52 år.

Bor: I ett 1700-talshus med stort renoveringsbehov i Strömstad.

Utbildning: Socionom.

Familj: Särbo i Östergötland.

Fritidsintressen: ”Jag gillar antikviteter, jag är lite samlare, och jag läser ganska mycket under perioder. Då blir det väldigt mycket deckare.”

Så mycket vill de satsa på infrastruktur fram till 2021:

Siffrorna är inte exakt jämförbara mellan blocken eftersom regeringens uträkning innehåller ränteutgifter, medan de rödgrönas siffror inte inkluderar den utgiftsposten.

Alliansen

  • 417 miljarder av statliga medel.
  • 65 miljarder från medfinansiering (trängselskatter, vägavgifter, EU-medel och kommunala bidrag).
  • Cirka 15 miljarder kronor från framtida banavgifter.
  • Summa: 497 miljarder.

Rödgröna

  • 488 miljarder av statliga medel.
  • 89,5 miljarder från medfinansiering och banavgifter.
  • Summa: 577,5 miljarder.