Nyheter

Allmännyttan bättre rustad för krisen

För de privata byggbolagen är det tuffa tider. Men för de kommunala bostadsbolagen ser det ljusare ut. God ekonomi, börsoberoende och sjunkande byggkostnader ger dem ett bättre utgångsläge i den framväxande lågkonjunkturen.

En rundringning som Byggvärlden gjort bland några av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag visar att de är betydligt bättre rustade för den framväxande lågkonjunkturen än de privata bolagen. Utförsäljningen av lägenheter till ombildade bostadsrätter har gett pengar in i kassan för många kommunala bostadsbolag.

– Vi har ett helt annat ekonomiskt läge och påverkas inte av konjunkturen eller den skakiga utvecklingen på börsen på samma sätt, säger Bosse Sundling, vd för Familjebostäder.

En annan viktig aspekt är att många kommunala bostadsbolag inte drabbas lika hårt av de stigande räntekostnaderna.

– Vi har stabila räntekostnader tack vare en intern bank i staden, det är naturligtvis också stor betydelse, säger Bosse Sundling.

De kommunala bostadsbolagen kan snarare komma att dra fördelar av den vikande konjunkturen då det leder till lägre byggkostnader.

– Byggmarknaden har varit överhettad — om den nu börjar kylas ned så underlättar det så klart för oss, säger Olle Torefeldt, informationschef på Stockholmshem.

Men Sabo, de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation, tycker fortfarande att hyresrätter är missgynnade av regeringen jämfört med bostadsrätter. Det finns inte längre någon kompensation som motsvarar det 30-procentiga ränteavdraget för bostadslån, vilket gör att det blivit mer fördelaktigt att bygga bostadsrätter.

– Hyresrätterna kan inte konkurrera på samma villkor så länge det ser ut så här, säger Ulrika Jardfelt, enhetschef för fastighetsutvecklingen på Sabo.

För att komma till rätta med detta vill Sabo att regeringen inför någon form av investeringsstöd som motsvarar räntesubventionen för bostadsrätter. Sabo har uppvaktat regeringen i frågan utan att få något besked ännu.