Nyheter

”Allmännyttan borde upphandla typhus”

SABOS kombohus plus i Sundsvall. Foto: SABO

Det finns möjligheter att förbättra anbudskonkurrensen när de allmännyttiga bostadsföretagen upphandlar bygge av nya bostäder. Om fler allmännyttiga bostadsföretag upphandlade nyckelfärdiga typhus skulle byggkostnaderna sänkas.

Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

De allmännyttiga bostadsföretagen, som ägs av kommunerna, står för cirka 20 procent av antalet nybyggda lägenheter i flerfamiljshus. Det gör dem till centrala spelare på bostadsmarknaden. I dag anger nästan hälften av landets kommuner att det är brist på bostäder.

Konkurrensverket har studerat och kartlagt de allmännyttiga företagens upphandlingar i rapporten ”Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande”. Ett antal förslag som kan leda till bättre konkurrens lämnas också.

Om fler allmännyttiga bostadsföretag upphandlade nyckelfärdiga typhus, som till exempel SABOs så kallade Kombohus, skulle anbudskonkurrensen kunna förbättras och byggkostnaderna sänkas. På sikt skulle detta även kunna öppna upp möjligheter för fler utländska byggföretag att komma in på den svenska marknaden

– Med en ökad samordning mellan olika allmännyttiga bostadföretag, och med upphandling av fler nyckelfärdiga typhus kan konkurrensen stärkas och byggkostnaderna sänkas. Förbättrad anbudskonkurrens och sänkta byggkostnader är centralt för att det kommunala byggandet ska kunna ökas, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger i en kommentar till rapporten.

Bristen på byggbar mark, en plan- och byggprocess som leder till långa handläggningstider, och höga byggkostnader. Det är de tre största hindren för ett ökat byggande hos de allmännyttiga bostadsföretagen, framgår av rapporten.

– Som markägare, och genom det kommunala planmonopolet, har kommunerna en viktig roll att spela för att kunna öka byggandet, säger Kristina Geiger.

I rapporten konstateras att det är tre svenska byggföretag som dominerar bostadsbyggandet i landet. Många upphandlare pekar på att det är svårt att få in anbud från små och medelstora företag.