Valet 2022

Allt börjar med en trygg bostad

Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson (SD). Foto: Sverigedemokraterna

Inför höstens val bjuder Byggvärlden in samtliga riksdagspartier att bidra med debattartiklar. ”Stadsplanering måste ta sitt avstamp i att stävja brottslighet och återställa säkerheten i hela Sverige,” skriver Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson för SD, när det är Sverigedemokraternas tur.

För oss är bostadspolitikens viktigaste uppdrag att medborgare i Sverige ska ha en trygg och bra bostad som utgår från eget val och behov. Vår vision är en bostadsmarknad som säkerställer att du har en bostad där du trivs och där du känner dig säker, både inomhus och utomhus. Ingen brottslighet eller förstörelse förekommer i området, barnen kan leka utomhus i lugn och ro. Hus och bostadsområden är fina, trivsamma och du kan, om du vill, påverka hur det byggs i din kommun.

Det finns olika typer av boendeformer att välja mellan, det råder ingen bostadsbrist och boendekostnaden är överkomlig. I din kommun planeras bostäder utifrån behov och efterfrågan. Särskilda bostäder för seniorer, studenter och personer med särskilda behov glöms inte bort utan tas med i stadsplaneringen.

Det förekommer inte hemlöshet eller trångboddhet, områden är inte utsatta eller belastade, det råder ingen trängsel utan gott om utrymme, luft och grönyta finns tillgängligt. De regler som styr hur bostäder kan byggas, möjliggör byggande och boende i hela landet, även utanför större orter på landsbygden.

”Oansvarig bostadspolitik”

Men såhär ser det tyvärr inte ut idag och det finns mycket att göra. Bostadspolitiken påverkas starkt av samhällsutvecklingen och måste följa andra politiska områden. Idag är efterfrågan på bostäder enorm. Dels på grund av den oansvariga bostadspolitik som förts genom att det byggts alldeles för lite under lång tid. Men också genom oansvarig migrationspolitik som kraftigt ökat efterfrågan på kort tid. Vi behöver alltså både bygga mer och parallellt minska efterfrågan. Vi eftersträvar en ansvarsfull migrations- och återvandringspolitik där vi på sikt kan minska migrationens påfrestning på bostadsmarknaden.

Vi behöver även se över hur vi kan underlätta bostadsbyggandet i hela landet. Exempelvis genom att reformera strandskyddet och anpassa skyddet i riksintresseområden samt minska sådana områden till antal och geografisk omfattning. Detta är viktigt för landsbygden där expansion sker med utökad företagsverksamhet vilket ger upphov till arbetstillfällen och bostadsbehov.

Vi vill även se en kraftig ökning av småhus. Här vill vi se en fördubbling eller mer. Idag bygger vi den bostadsmarknad som ska möta behoven om 20 till 30 år och där ser vi att fler kommer att efterfråga småhus. Undersökningar visar att en stor andel av Sveriges befolkning vill bo i småhus om de får välja själva men tillgången och ekonomin hindrar dem idag. Med vår politik vill vi skapa utrymme ekonomiskt för människor att välja sitt drömboende.

Startlån för förstagångsköpare

Många kommuner anger, som en av de främsta orsakerna till uteblivet bostadsbyggande, svårighet för privatpersoner att få lån. Vi är därför positiva till att det införs startlån för förstagångsköpare, samt ett förmånligt bosparande. Vi vill även att andra amorteringskravet slopas. Vidare verkar vi för höjd övre gräns för bostadsbidrag, att planerna på återinförande av fastighetsskatten stoppas och ytterligare sänkt fastighetsavgift.

Vi vill också se mer enhetliga regler och finansieringsmodeller för hyrköp av bostäder, en utökad gräns för det möjliga skattefria beloppet för privatuthyrning av bostad, samt möjliggörande av fler ägarlägenheter.

Vi behöver också säkra upp och trygga de bostadsområden som redan finns. I utsatta områden behövs ökade resurser till polisen och en nationell handlingsplan mot otrygghet. Stadsplanering måste ta sitt avstamp i att stävja brottslighet och återställa säkerheten i hela Sverige. Det börjar med en trygg bostad.

Mikael Eskilandersson (SD)

civilpolitisk talesperson