Nyheter

Allt färre detaljplaner antas i kommunerna

Antalet antagna detaljplaner fortsätter att minska och är nu på den lägsta nivån sedan år 2005, enligt Boverkets enkät.
Allt färre detaljplaner antas i landets kommuner. Foto: Gettyimages

Antalet antagna detaljplaner fortsätter att minska och är nu på den lägsta nivån sedan år 2005, enligt Boverkets enkät om plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Men inkomna bygglovsansökningar ökar.

Enkäten har besvarats av 279 kommuner i landet och samtliga 21 länsstyrelser. Totalt under 2021 antogs 1 239 detaljplaner, vilket visar en fortsatt lägre nivå jämfört med åren 2005–2018. Förra året antogs några fler och 2019 var antalet ungefär detsamma som 2021, enligt Boverkets projektledare Marie Rosberg.

– Det är en minskning, samtidigt vet vi inte om det handlar om stora eller små detaljplaner, hur många byggrätter det handlar om och så vidare. De uppgifterna har vi inte, säger hon.

23 detaljplaner upphävdes

Vanligast är att kommunerna tar fram nya detaljplaner, cirka 70 procent är nya och ungefär en femtedel är ändringsplaner. Enligt Boverkets bedömning är det fortfarande få detaljplaner som överprövas och upphävs. Ändå ökade den siffran förra året då 35 detaljplaner överprövades och 23 detaljplaner upphävdes.

Totalt 124 000 ansökningar om bygglov, förhands- och villkorsbesked inkom hos de svarande kommunerna 2021. Det är en ökning med tolv procent jämfört med 2020. Övervägande delen, 88 procent, handlar om bygglov.

Attefallshusen ökar

Vad gäller anmälningsärenden för bygglovsbefriande åtgärder så inkom 17 000 till kommunerna, vilket är elva procent fler än året innan. 62 procent av de 17 000 ärendena gällde attefallshus som delas upp i komplementbyggnader och komplementbostadshus.

– Där ser vi att komplementbyggnader ökar medan komplementbostadshus minskar. Den förstnämnda är den största delen, av samtliga attefallsärenden rörde 1 800 komplementbostadshus och 8 800 komplementbyggnader, säger Marie Rosberg.