Nyheter

Allt fler drabbas av krisen

Nu börjar lågkonjunkturen skörda offer. Företagskonkurserna ökar snabbt och skoningslöst.

I februari ökade antalet konkurser med 52 procent jämfört med februari 2008, enligt kreditupplysningsföretaget UC.

Inom byggsektorn har konkurserna ökat med 16 respektive 27 procent under årets två första månader jämfört med samma månader förra året.

Att byggsektorn inte uppvisar större siffror tror marknadschefen på UC, Roland Sigbladh, beror på att det fortfarande finns pågående och beslutade projekt igång, samt att det återinförda rot-avdraget gynnar sektorn.

Även i Stockholms län, som hittills har klarat sig relativt väl i statistiken, ökar konkurserna snabbt.

– Stockholm klarar sig fortfarande bättre än övriga riket, men konkurserna i huvudstadslänet ökar nu snabbt i handeln, byggsektorn och bland små konsultföretag, säger Roland Sigbladh.

Generellt sett är det de små företagen som drabbas hårdast i sämre tider.

– Majoriteten av företagen på obestånd är små, med 1-5 anställda. De små bolagen är mest känsliga och har inte så mycket upparbetat kapital. Om de tappar ett eller två uppdrag kan det vara svårt att klara företaget, säger Roland Sigbladh.

Sveriges Byggindustrier, BI, förväntar sig att 2009 blir ett tufft år.

– Vi räknar med en nedgång i bygginvesteringarna på fem procent i år, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på BI.

Men han understryker att prognoserna är mer osäkra nu än vad de har varit på länge.

– Det är den kraftigaste ekonomiska avmattningen vi har sett sen andra världskriget, och förloppet har varit oerhört snabbt.

Nästa år förutspår BI ändå en vändning:

– Vi tror att det blir en uppgång med tre procent 2010. Men det är en ganska liten uppgång och från en låg nivå, säger Fredrik Isaksson.

Konkurser inom byggsektorn

Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet gick 87 företag i konkurs under januari och februari 2008. Under samma månader 2009 gick 101 företag i konkurs. Det motsvarar en ökning på 16 procent.

Bland husbyggnadsföretag var det 44 bolag som gick i konkurs under januari och februari 2008. Under samma månader 2009 gick 56 företag i konkurs. Det motsvarar en ökning på 27 procent.

Källa: UC