Nyheter

Allt fler polska byggjobbare

Bild: Getty Images

Det här är den fjärde helårsrapporten som Arbetsmiljöverket sammanställt med uppgifter om utstationerade arbetare i Sverige. Statistiken i rapporten utgår ifrån de arbetstagare som har haft ett pågående uppdrag, längre än fem dagar, under 2017. 


Totalt för alla branscher var det 72 552 personer som registrerades som utstationerade arbetare. Det var en ökning med 52 procent jämfört med föregående år och den största ökningen som noterats sedan man började sammanställa statistiken.

Allra flest, 60 procent eller 43 596 personer, hade uppdrag i byggbranschen. Det var 20 000 fler än året innan och en stor del av den ökningen var 15 000 utstationerade arbetare knutna till polska byggföretag och underentreprenörer.

På fackförbundet Byggnads ser man en risk att de utländska företagen kan konkurrera på andra villkor än de inhemska.

– Den stora faran är att de företag som följer våra kollektivavtal riskerar att slås ut av utländska företag som vinner offentlig upphandling för att de rundar våra avtal och kan erbjuda löner som ligger 25 procent lägre. Vilka företag blir då kvar vid en lågkonjunktur och hur får vi behålla kompetent arbetskraft i Sverige? De utländska företagen tar inget ansvar för lärlingar eller för att utveckla den framtida byggsektorn. Här har våra politiker ett stort ansvar för att styra den offentliga upphandlingen och ställa krav på svenska kollektivavtal. Annars riskerar vi stora delar av svensk byggsektor, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Polen har legat i topp i statistiken under hela 2017, med ett stadigt ökande för varje månad. Tjeckien, Litauen och Lettland kommer på placeringarna efter men från de länderna var bara något över 4000 utstationerade arbetare från varje land.

Enligt Johan Lindholm kan det bero på olika förutsättningar på den interna arbetsmarknad, närhet till Sverige och hur aktiva byggföretag är i respektive land för att rekrytera arbetskraft.

– I grunden har det ingen betydelse vilket land arbetskraften kommer ifrån. Alla är välkomna att arbeta i Sverige under svenska kollektivavtal, säger han. 

I rapporten drar man slutsatsen att ökningen inte består av fler antal utstationerande arbetsgivare eller uppdrag utan snarare att de arbetsgivarna som redan har befintliga uppdrag i Sverige skickar fler arbetstagare.

Man konstaterar också att arbetarna stannar längre i Sverige än tidigare år, då de flesta hade uppdrag i 10 – 29 dagar. Nu är den vanligaste perioden sex – åtta månader.

I statistiken delas byggbranschen in i tre separata underkategorier. ”Specialiserad bygg – och anläggningsverksamhet” med 22 254 arbetstagare, ”Byggande av hus” med 17 420 och 3 922 inom kategorin ”Anläggningsarbeten”.

Samuel Karlsson

FAKTA utstationerad arbetskraft


En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen arbetar i ett visst land men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.

Den utländska arbetsgivaren ska tillhandahålla tjänster över gränserna och det ska finnas en mottagare av tjänsterna i det land som arbetstagaren skickas till.

Om personen skickas till Sverige omfattas han eller hon av vissa bestämmelser i svenska lagar och kollektivavtal under den tid som arbetet pågår.

Källa: Arbetsmiljöverket

Byggverksamhet, 43 596 (totalt)


Antal byggarbetare från respektive land 2017:

 • AUSTRIA
 • 92
 • BELARUS
 • 30
 • BELGIUM
 • 17
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 158
 • BULGARIA
 • 67
 • CHINA
 • 7
 • CROATIA
 • 266
 • CZECH REPUBLIC
 • 4382
 • DENMARK
 • 910
 • ESTONIA
 • 1482
 • FINLAND
 • 1219
 • FRANCE
 • 7
 • GERMANY
 • 766
 • GREECE
 • 9
 • HUNGARY
 • 11
 • IRELAND
 • 701
 • ITALY
 • 120
 • LATVIA
 • 4616
 • LIECHTENSTEIN
 • 3
 • LITHUANIA
 • 4216
 • MALTA
 • 3
 • NETHERLANDS
 • 93
 • NORWAY
 • 35
 • POLAND
 • 21013
 • PORTUGAL
 • 647
 • ROMANIA
 • 578
 • RUSSIAN FEDERATION
 • 2
 • SERBIA
 • 27
 • SLOVAKIA
 • 1515
 • SLOVENIA
 • 3
 • SPAIN
 • 356
 • SWITZERLAND
 • 62
 • TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
 • 1
 • UNITED KINGDOM
 • 101
 • UNITED STATES
 • 15

Källa: Arbetsmiljöverket