Nyheter

Allt ska rymmas i samma ruta

Glas idag måste kunna ha en massa olika egenskaper – och helst samtidigt. Vi vill ha både energibesparing, säkerhet, komfort och god arkitektur i samma ruta. ”Ska man få till bullerskydd, alarm och inbrottsskydd också börjar glasen bli rätt tjocka,” säger Alf Rolandsson, teknisk rådgivare på Pilkington.

– Traditionellt har det varit så att man haft ett glas per funktion. Idag har vi många olika krav som vi vill tillfredsställa i våra fasader.

Det säger Alf Rolandsson, känd i glasbranschen sedan länge, bland annat ifrån Pilkington och nu med egen verksamhet kallad Roland & Roland, när han pratar om glasfasader på Materialdagen.

– Vi experimenterar med olika gaser mellan glasen, till exempel krypton i stället för argon. Att byta till sand med mindre järnoxid i har också varit alternativ. Vi vill helst ha både energibesparing, säkerhet, komfort och god arkitektur i samma ruta idag. Solskydd och energibesparing är lätt att åstadkomma med en beläggning på glaset. Ska man få till bullerskydd, alarm och inbrottsskydd också börjar glasen bli rätt tjocka och vi tvingas ibland öka den totala tjockleken på en treglasruta ifrån 36 millimeter till 50 millimeter.

Ett exempel på projekt med multifunktionella glas är kvarteret Bocken i Stockholm, där man också använde sig av structural glazing och böjda glas. Fotokroma och Elektrokroma glas är andra sätt att få fasadglas med speciella egenskaper.

– Vi vill också få glas i fasaden som kan skapa ”nollenergi”, det vill säga att glas i fasad inte får skapa några energiförluster. Fram emot år 2020 ska det vara en realitet, berättar Alf Rolandsson.

Vad händer i framtiden?
– Det kommer antagligen att komma fasadglas med variabla solskydds- och dagsljusprestanda. Variabelt insynsskydd kommer också. Glasen kommer att kunna ha skiftande färg och vi kommer att få se mediafasade med LED-teknik. Dessutom är något som kallas ”Transparent Intelligent Materials for Excellence (TIME)” på gång. Det är Glasforskningsinstitutet, Glafo som forskar om till exempel transparenta produkter med inbyggd intelligens som solskydd, solceller, lastbärande glas, antenner, självrengörande ytor, elektrokroma folier, displayer med multitouchfunktion. Det kommer bärande balkar i glas och fönsterbågar i glas. Glasen kommer att kunna bli större, tunnare och starkare. Ericssons projekt ”Window of Opportunity” är ett exempel. Där utgör glaset samtidigt solcell och antenn för mobilt nätverk.

Hans Loord