Nyheter

Älvsjö gräver för ett bättre centrum

Ett helt nytt centrum med nya butiker och bostäder. Det kommer Älvsjö att ha om tre år. Platsen kommer samtidigt bli en viktigare knutpunkt för bussar och pendeltåg.

Första spadtaget för Älvsjös nya centrum har tagits. Projektet har en budget på 300 miljoner kronor. Det beräknas vara klart till år 2014 och ha 600 lägenheter, servicebutiker och ny bussterminal. Ett resecentrum ska byggas med ett stort parkeringshus för cyklar och en inbyggd kommunikation till den spårbundna trafiken.

— Min vision är att vi ska kunna erbjuda både besökare och Älvsjöbor på ett kommersiellt och kulturellt centrum, säger Kalle Bern (FP), ordförande för Älvsjö stadsdelsnämnd.

Älvsjö Station är Sveriges femte största järnvägsstation, och ligger i anslutning till Stockholmsmässan dit en mängd resenärer kommer. Området runt omkring stationen är en del av förvandlingen av centrala Älvsjö och ingår i projektet ”Vision för Söderort”.

— Orsaken till att Älvsjö Centrum byggs om är att det nuvarande centrat blivit omodernt och inte svarar upp till tidens krav, säger Kalle Bern.

Andris Rozenbachs från Stockholms exploateringskontor är stadens projektledare. Han tycker att det finns en del utmaningar med bygget, som att man måste ta hänsyn till buller och explosionsrisker samtidigt som både buss- och tågtrafik måste flyta på utan störningar.

— Det finns så många olika intressen som ska samsas på en mycket begränsad yta, säger Andris Rozenbachs.

Redan i höstas började den första etappen med ett nybygge av 99 hyresrätter. Inflyttning sker våren 2012.

Sofi Finati