Nyheter

”Ambitionen är att börja rekrytera igen”

Emma Månson, kommunikationschef på Sweco Sverige.

Emma Månson, kommunikationschef på Sweco Sverige, som under pandemin har tvingats till korttidspermitteringar i vissa länder, men som nu har ambitionen att börja rekrytera. 

Hur agerar ni kring vaccinationsfrågan för era anställda och hur tänker ni om framtida restriktioner?
– Vi följer riktlinjer från ansvariga myndigheter, och arbetar på distans i möjligaste mån så länge pandemin kräver. Vi uppmuntrar medarbetare att vaccinera sig för att minska smittrisken på våra arbetsplatser, men har inga särskilda förhållningssätt kring vaccinationerna i övrigt.

Hur har ni påverkats ekonomiskt av Coronapandemin? 
– Sweco-koncernen stod stabilt under 2020, vi har lyckats bibehålla bra försäljningsnivåer och ett starkt helårsresultat. Samtidigt påverkade pandemin negativt med minskad efterfrågan inom delar av industrisegmentet, samt inom privata bostäder och fastigheter. 2021 har haft en stabil start med stabil orderingång och orderbok första kvartalet. Vår tillväxt har fortsatt varit påverkad av pandemin, men med en svagt positiv organisk tillväxt under första kvartalet.

Har ni permitterat under det senaste året? Kan det i så fall bli tal om nyrekrytering till hösten?

– Sweco genomförde korttidspermitteringar i vissa länder samt vidtog andra åtgärder i Sweco Sverige. Sweco Sverige fortsätter sin tillväxtresa och rekryterar löpande inom områden med efterfrågan. För Sweco i stort är ambitionen att börja rekrytera igen, med ödmjukhet inför den takt som samhällen har möjlighet att öppna upp igen för att kunna genomföra rekrytering och on-boarding av ny personal.

Vad tar ni med er från pandemin, till exempel vad gäller hemarbete, digitala möten, osv?
– Fler digitala möten har underlättat i att möta kunder utan att behöva resa. Samtidigt hade Sweco Sverige redan före pandemin hög grad av distansarbete och den möjligheten kommer vara kvar. Vi arbetar just nu på en plan för hur vi ser på arbetsplatsen efter pandemin, och hade redan tidigare satt igång ett arbete om hur framtidens arbetsplats ser ut på ännu längre sikt. Arbetet med dessa frågor har särskilt aktualiserats i och med pandemin.

Hur tror ni branschen i stort har förändrats av pandemin?
– Pandemin har inneburit ökat fokus på digitalisering. Många kunder ser behov av att bygga motståndskraft i sin verksamhet och i samhället i stort. Vi ser ett fortsatt stort intresse från kunder och branschen inom hållbarhet, och det kan till och med accelerera i takt med att många investeringar nu riktas mot hållbar omställning.

Hur ska ert företag möta upp en Coronafri bransch rent strategiskt och organisatoriskt? 

– Strategiskt samma som tidigare: det är de starka samhällstrenderna hållbarhet, digitalisering och urbanisering som driver vår affär. Vi ligger nära våra kunder för att förstå deras utmaningar och ha ett ständigt relevant erbjudande.