Nyheter

Amnesty ger byggbranschen godkänt

Byggbranschen är en högriskbransch för brott mot mänskliga rättigheter. Men byggbolagen hör till dem som får godkänt i en ny granskning som Amnesty genomfört. Och arbete för mänskliga rättigheter ger klara fördelar vid rekrytering, menar organisationen.

Nio av tio storföretag i Sverige anser att de inte riskerar att kränka mänskiga rättigheter i sin verksamhet. Det visar en granskning av 127 börsnoterade företag som Amnesty Business Group genomfört.

— Det här rör sig om ett klassiskt ”stoppa huvudet i sanden-syndrom”. Vi ser att företagen generellt har blivit sämre på att genomföra riskanalyser, sex av tio gör inga analyser av om de riskerar att kränka mänskliga rättigheter. Hur kan de då veta att de är utan risk, säger Filippa Bergin på Amnesty Business Group.

Bland de företag som granskats finns JM, Skanska, Peab, NCC, Sweco och Hufvudstaden.

— Byggsektorn är riskfylld gällande kränkningar av mänskliga rättigheter, vi bedömer det som en högriskbransch, säger Filippa Bergin.

Bristande arbetsmiljö för byggnadsarbetarna hör till de största farorna för byggföretag som verkar på den internationella marknaden.
— Riskerna för kränkningar blir också otroligt mycket större vid stora byggprojekt, där kan människor jobba med livet som insats.

Tvångsförflyttningar av människor från områden där stora bygg- eller infrastrukturprojekt med statlig inblandning planeras hör inte heller till ovanligheterna. Problemet har bland annat blivit synligt under förberedelserna inför olympiska spelen i Peking.

— Men byggbranschen har gjort väldigt mycket för att minimera riskerna. Vi säger inte att byggföretagen gör allt perfekt, men de ligger väldigt bra till i sitt arbete jämfört med till exempel råvaruindustrin.

Råvaru- respektive IT- och telekombranscherna utmärker sig i Amnestys granskning, där 80 procent av de tillfrågade företagen uppgav att de inte genomför riskanalyser. Dessa branscher verkar i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter sker systematiskt.

En ljuspunkt i granskningen är att åtta av tio företag utbildar sina anställda i mänskliga rättigheter.
— Det är väldigt positivt. Mycket är vunnet för företag som arbetar förebyggande. Allt från att analysera riskerna till att ta fram policys och ledningssystem för sin verksamhet. Och inte minst att informera och utbilda sina anställda.

Storföretagen har mycket att vinna på att satsa på arbete för mänskliga rättigheter även på andra plan än de grundläggande moraliska, anser Filippa Bergin.

Årets granskning har tydlig visat att medarbetarna ställer krav på att deras arbetsplatser arbetar mot kränkningar.

— Vi har fått återberättat om personer som ställt frågor om företagens värderingar och arbete med mänskliga rättigheter redan på anställningsintervjuerna. Det här är viktiga frågor vid rekrytering. Ett företag som arbetar aktivt med detta har klara rekryteringsfördelar, säger Filippa Bergin.