Analys: Största infrastrukturprojekten

Analys: Största infrastrukturprojekten
Gångbro som ingår i projekt Olskroken. Bild: WSP/dofenigneers

Byggfakta har listat de största infrastrukturprojektet som byggstartats under första halvåret i år.
Störst av alla är om- och nybyggnad av spårsystem vid Olskroken i Göteborg, en del av projekt Västlänken. Kostnaden beräknas till cirka 2,6 miljarder kronor. Byggherre är Trafikverket och Peab Anläggning AB är entreprenör.

Olskroken är en central knutpunkt i järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige. Här möts fem banor och trafiken utgörs av såväl person- som godståg, vilket gör denna plats till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik.

Entreprenaden innebär att nya spår byggs för att separera godstrafiken från persontrafiken. En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna.

Olskroken planskildhet ingår i regeringens nationella plan för transportsystemet för åren 2014–2025.
Beräknad trafikstart är år 2025/2026.

Peab Anläggning AB är även entreprenör på det näst största projektet: nybyggnad av E20 mellan Bälinge och Vårgårda. Kostnaden beräknas till 880 miljoner kronor.Etappen är cirka 15 kilometer lång och byggs i ny sträckning.
Nuvarande E20 kommer till stora delar att utnyttjas som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter.
Trafikteknisk standard blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar ska byggas.

Totalt ska 13 broar ska byggas på den 15 kilometer långa sträckan.Vid Siene ska det byggas en faunabro. Det ska bli en 25 meter bred passage för vilt och för en mindre väg.
Som alla stora vägarbeten handlar det mycket om massförflyttning så i projektet ska cirka 900 000 kubikmeter berg sprängas bort och cirka 400 000 kubikmeter jord hanteras.
Enligt kontraktet ska etappen vara färdigställd till juni 2021.

Första halvårets tredje största infrastrukturprojekt är basunderhåll av Mittbanan-Ådalsbanan. Entreprenör är VR Track Sweden AB.

På byggfakta.se finns fler analyser och mer statistik:
http://byggfakta.se/blogg/blogg.html

          

Projekt Namn/läge Kostnad Byggherre Entreprenör
Om- och nybyggnad av spårsystem Olskroken Göteborg Olskroken Västlänken GÖTEBORG 2,6 MdKr Trafikverket Peab Anläggning AB
Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda Bälinge-Vårgårda E 20 VÅRGÅRDA 880 Mkr Trafikverket Peab Anläggning AB
Basunderhåll av järnväg, Mittbanan-Ådalsbanan Mittbanan-Ådalsbanan Basunderhåll  ÅNGE 0,7-1 MdKr Trafikverket VR Track Sweden AB
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön Delen genom Hallsberg Godsstråket genom Bergslagen Hallsberg 700-1000 mkr Trafikverket Segermo Entreprenad AB/NRC Group
Ombyggnad till fyrfältsväg delen Sätaröd-Vä Sätaröd-Vä E 22 Sätaröd 600 mkr Trafikverket Peab Anläggning AB
Utbyggnad av allmänna anläggningar i Nacka Södra Centrala Nacka  Nacka 500-600 Mkr Nacka Kommun Skanska Sverige AB
Nybyggnad av Trafikplats Lovö, FSE309, Förbifart Stockolm Förbifart Stockholm E 4 Ekerö 500 Mkr Trafikverket Züblin Scandinavia AB
Nybyggnad av bergtunnlar Akalla, FSE613, Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm E 4/E20 Akalla 400 Mkr Trafikverket STRABAG Sverige AB
Om- och nybyggnad av vägar och broar vid Vårby Backe, Förbifart Stockholm Vårby Backe, FSE101 Förbifart Stockholm E 4 Vårby 370 Mkr Trafikverket HOCHTIEF Solutions AG Tyskland Sverige Filial
Anläggande av färjeläge i Trelleborg Färjeläge 13 och 14  Trelleborg Ej officiell Trelleborgs hamn Cyes maritime works