Nyheter

Anders Borg spår om fastighetsbranschens framtid

Anders Borg är försiktigt positiv till den fortsatta utvecklingen inom bygg- och fastighetsbranschen.

Osäkerhetsfaktorerna är många i världsekonomin och orosmolnen lägrar sig vid horisonten. Men framtiden är inte nattsvart för fastighetsbranschen. I alla fall inte om man får tro den förre finansministern Anders Borg. 

Fastighetsmässan i Kista lockade både branschfolk, utställare och besökare till utställningshallarna. Ett av dragplåstren var den förre finansministern Anders Borg som bjudits in för att hålla ett seminarium med rubriken ”Inbromsning eller kris på väg”. Han inledde sitt anförande med en svepande överblick på det ekonomiska världsläget med storspelarna Kina och USA i främsta fokus. 

– Vi har ett läge i världsekonomin idag som vi inte sett tidigare. Under en lång tid har Kina lånat väldigt mycket pengar för att bygga upp sin infrastruktur och modernisera landet. Men nu har man börjat bromsa upplåningstakten och inlett en skuldsanering av finanserna. Samtidigt har vi en stor osäkerhet i USA med riksbankens agerande  kring köp av statsobligationer och Trumps oförutsägbara handelspolitik. De här båda faktorerna gör att vi ser stora och häftiga rörelser på världens börser och framtiden är väldigt oviss och svår att förutspå. Men jag är försiktigt optimistisk för världsekonomins utveckling och det påverkar även bygg- och fastighetsbranschen i Sverige, säger han.

Det är ingen tvekan om att den forne finansministern har en inblick i de ekonomiska händelseförloppen i världen som få andra. Under sitt anförande radar han upp statistik och siffror som underbygger hans slutsatser. 

En av de starkaste och viktigaste trenderna för den fortsatta tillväxten i världen är den tilltagande urbaniseringen. Städerna får en allt större roll som ekonomiska tillväxtmotorer. Och här ligger Norden och Sverige i framkant. De sju snabbast växande städerna i Europa finns i Norden. Men det behövs mer byggande av bostäder och kommersiella fastigheter för att undvika stagnation, menar Anders Borg. 

– Vi i Sverige ligger långt fram och Stockholm är en av de bästa städerna i Europa när det gäller spetskompetens inom telekom, Fintech, musik och datorspel. Den fortsatta tillväxten är helt beroende av att fler flyttar till städerna och att det byggs bostäder och fastigheter som kan möta den växande efterfrågan. Men i Sverige finns det ett motstånd mot att man bygger på höjden. Så fort man försöker bygga tjugo eller trettio våningar högt så möts man av protester. Det måste vi komma förbi. Om staden inte ska stagnera måste vi tillåta högre byggnader, fortsätter han. 

Den bästa utformningen av staden, enligt Anders Borg, är att utforma den som en pyramid med de högsta byggnaderna i centrum och sedan allt lägre hus ju längre ut man kommer från stadskärnan. 

– Vi borde bygga städer där de flesta både kan bo och arbeta nära centrum. Allt fler borde kunna gå till jobbet. Det minskar problemen med trafiken och höjer livskvalitén, säger han. 

Men hur ska man då som fastighetsägare eller byggentreprenör agera i en allt osäkrare omvärld?

– Man måste acceptera att ekonomin bromsar in och vara noggrann med sin skuldsättning och finansiering. Det kommer fortsätta vara stark efterfrågan på kontor och bostäder men det blir allt viktigare att balansera sin skuldsättning så man klarar av svängningarna i världsekonomin, säger Anders Borg. 

Av: Samuel Karlsson