Nyheter

Ändrade byggplaner för allmännyttan på grund av ökade kostnader

Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta. Foto: Helene Ahlberg
Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta. Foto: Helene Ahlberg

En färsk enkät som Sveriges Allmännytta har gjort bland sina medlemmar visar att 44 procent har ändrat sina byggplaner för 2023 på grund av ökade byggkostnader.

Enligt Sveriges Allmännytta har många bostadsföretag det senaste året har fått aviseringar om höjda priser även i byggen med avtalade fasta priser, med hänvisning till en entreprenadjuridisk klausul om onormala kostnadsökningar som inte använts sedan 1970-talet. Detta har lett till stor osäkerhet om vad den slutliga kostnaden för byggprojekt kommer att bli. Totalt har 160 företag svarat på enkäten som Sveriges Allmännytta har gjort.  

”Stopp i många byggprojekt”

– Det finns inga tydliga riktlinjer i vad som utgör vad som egentligen är en väsentlig prisjustering. Osäkerheten gör att det blir stopp i många byggprojekt innan man ens har börjat, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Bakgrunden är att coronapandemin och kriget i Ukraina medförde att byggbranschens spelregler och affärsmodeller mer eller mindre sattes helt ur spel när priset på byggmaterial ökade lavinartat och dessutom ändrades så gott som dagligen.

”Bättre förutsättningar”

Det har gjort att redan höga byggpriser drivs uppåt i ännu mer, enligt Sveriges Allmännytta.

– När en bostad ökar okontrollerat i pris vid byggnation måste vi säga stopp. Det är flera aktörer som måste göra om och göra rätt, både bransch, kommuner och regering och riksdag. Vi måste få bättre förutsättningar för att kunna fortsätta bygga fler bostäder, menar Sofia Hansdotter. För vem kommer våga bygga till ett osäkert slutpris, frågar hon sig. 

Ta del av hela rapporten här.