Nyheter

Ändrade byggplaner på grund av pandemin

Nya studentbostäder planeras i Gammlestaden. Foto: Fastighetskontoret Göteborg

Ett planerat hotellbygge i Gamlestaden blir inte av. Istället kommer det på platsen att byggas bostäder för studenter och äldre. De ändrade planerna är ett resultat av pandemin. Markområdet kommer nu att annonseras ut som en markanvisning. 

Det var för drygt tre år sedan som fastighetsnämnden gav fastighetskontoret i uppdrag att på den öppna marknaden sälja den aktuella fastigheten för hotelländamål. Fyra ansökningar kom in och efter utvärdering gick markanvisningen till Magnolia Bostad AB som hade det högsta anbudspriset. Enligt planerna skulle det varit byggstart under kvartal 3 i år men pågående pandemi har inneburit att hotellprojektet inte kan genomföras som planerat.

Marknadsläget för hotell är svårbedömd och det kan komma att ta lång tid för hotellbranschen att återhämta sig. En åtgärd för att minska tidsförskjutning är att hotell ändras till bostäder som det finns stort behov av.

Fastighetskontorets förslag är därför att det istället byggs bostäder för studenter och att det också ges möjlighet att pröva att en del av bostäderna blir trygghetsboende inklusive gemensamhetsytor.

Platsen lämpar sig för studentbostäder och trygghetsboenden med sin närhet till kollektivtrafikknutpunkten Gamlestads Torg med resecentrum och kommersiell service.

Efter fastighetsnämndens beslut kommer fastighetskontoret annonsera ut den aktuella markanvisningen och inkomna ansökningar utvärderas utifrån en urvalsmodell baserad på Göteborgs stads markanvisningspolicy.

Källa: Fastighetskontoret Göteborg