Nyheter

Ånej, borren har fastnat i Åsen – igen

Tunnelborrmaskinen Åsa har stått still i snart sju veckor inne i Hallandsåsen. Genombrottet, som skulle ske under våren, skjuts nu fram till hösten.

Tunnelborrmaskinen Åsa har kört fast 33 meter in i Möllebackzonen och 97 meter från den frysta delen av zonen. Genombrottet har Banverket och entreprenören Skanska-Vinci tvingats skjuta på framtiden. Först till hösten kan man öppna champagneflaskorna.

De injekteringar och förstärkningar som tidigare har gjorts i området där borren kört fast var inte tillräckliga. De senaste

sex-sju veckorna har vattnet strömmat in.

Bergmassor har rasat ner i en sådan omfattning att tunnelbyggarna inte ens vågat närma sig borrhuvudet vid maskinens front.

Man har de senaste veckorna tvingats injektera, täta, förstärka och stabilisera för att få kontroll på vattenflödet och de nedfallande berg-

massorna.

– Just nu rensar vi borrhuvudet från berg-

material. Vi har också börjat sonderingsborra för att kontrollera hållfastheten i berget, säger Annika Svensson, informationschef på Skanska-Vinci.

Åsa har nu börjat borra igen, men Skanska-Vinci medger att det är högst osäkert hur lång tid det kommer ta att borra sig fram de 97 meterna till den frysta zonen.

– Vi vet att vi måste ta till betydligt tyngre injekteringar än vad vi tidigare räknat med, säger Annika Svensson.

Längre fram, i den frysta zonen, kommer det sannolikt att gå bättre.

Vissa har kritiserat Banverket och Skanska-Vinci för att man inte fryst det svåra parti som Åsa nu kört fast i. Banverket försvarar sig med att frysning dels är mycket dyrt, dels skulle fungera sämre i ett så oerhört söndervittrat parti som man nu jobbar i.

Tunnelbyggarna skulle tvingas frysa långt, långt in i berget. Och det är svårt att borra så långa fryshål med den höga precision som krävs.

Efter det väntade genombrottet i höst kommer borrkronan att monteras ner och köras till det södra påslaget.

Den långa kroppen, bak-riggen på maskinen, kommer sedan att backas tillbaks genom tunneln. Någon gång nästa vinter börjar man borra det östra tunnelröret.

Trots alla osäkerheter står Banverket och Skanska-Vinci fast vid att tunnlarna ska kunna öppnas för trafik 2015 och att den totala kostnaden inte kommer att överstiga 10, 5 miljarder kronor.

– Visserligen har vi förlorat tid. Men samtidigt vet vi att borrmaskinen går bättre än väntat när berget är bra. Vi kan därför ta igen förlorad tid, säger Annika Svensson.

Tunnelbygget startade 1992 och enligt den ursprungliga planeringen skulle tunneln vara klar år 2000. Kostnaden var beräknad till drygt en miljard kronor.