Nyheter

Anitra Steen ny ordförande i Akademiska Hus

Anitra Steen. Foto: PostNord.

På Akademiska Hus årsstämma på torsdagen valdes Anitra Steen till ny ordförande för bolagets styrelse. Anitra Steen ersätter därmed Eva-Britt Gustafsson.

Anitra Steen ersätter Eva-Britt Gustafsson som lämnar sin post efter nio år som styrelseordförande för Akademiska Hus.

Anitra Steen, född 1949, har tidigare bland annat varit departementsråd vid finansdepartementet, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, generaldirektör för Verket för högskoleservice och Riksskatteverket samt vd för Systembolaget AB. Anitra Steen är verksam i en rad andra styrelser, där ibland AFA Försäkring och Post Nord. Hon har även varit styrelseordförande för Stockholms universitet i sex år.

– Akademiska Hus skapar värde i flera olika dimensioner, främst genom att bidra till stärkta förutsättningar för den högre utbildningen och forskningen i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med bolagets medarbetare och kunder fortsätta ta ett helhetsansvar i utvecklingen av hållbara och attraktiva campusområden – inte bara över enskilda hus utan även omgivningen de ligger i, säger Anitra Steen, i ett pressmeddelande.

På stämman fastställdes utdelningen till ägaren till 1 290 Mkr, vilket är något lägre än föregående år (1 445 Mkr). Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har ställt upp för Akademiska Hus.

  • Leif Ljungqvist avgick som ledamot och tillika ägarens representant i styrelsen. Istället valdes Kristina Ekengren in som ny ledamot. Kristina Ekengren är kansliråd vid Näringsdepartementet och även verksam som styrelseledamot i bland annat Jernhusen, SBAB Bank och VisitSweden. Även Pia Sandvik avgick som ledamot. Hennes ersättare kommer att utses längre fram.
  • Britta Burreau, Olle Ehrlén, Ingela Lindh, Gunnar Svedberg och Ingemar Ziegler omvaldes till ledamöter.