Nyheter

Anläggningssatsning ska lyfta Peab

Peab ska möta lågkonjunkturen genom att växa på anläggningssidan. En nordisk anläggningssatsning ska etableras. Det pågående köpet av Peab Industri är också en viktig del i satsningen.

Peab tror på en stark tillväxt inom anläggning och infrastruktur i Norden de kommande åren. Den norska och svenska regeringen har också lagt propositioner med kraftigt höjda anslag till infrastruktursatsningar.

Tore Nilsson är chef för Peabs anläggningssatsning:
— Vi arbetar för att hitta samarbetsprojekt i länderna. Det kan till exempel bli så att personal från de olika nordiska länderna samarbetar i vägprojekt för att lära av varandra. Ytterst handlar det om att specialisera sig i de olika länderna och bli bättre, säger han.

Vad är fördelen med det?
— Om man specialiserar sig borde man bli effektivare vilket borde ge ekonomiska vinster, säger han.

Hur viktig är det pågående förvärvet av Peab Industri för er anläggningssatsning?
— Det är viktigt eftersom de har maskiner samt tillverkar och säljer asfalt, grus och annat som används i anläggningsarbeten, säger Tore Nilsson.

Peab Industri får redan idag hälften av sin omsättning från anläggningssidan. Men precis som Peab satsar Peab Industri stort på att växa ytterligare på anläggningssidan.

Ett exempel är Peab Grundläggning Norden AB. Ett bolag som Peab Industri bildade i mitten av november och som består av de två svenska grundläggningsbolagen Peab Grundläggning och Tollarps Betong och Pålning, samt de två norska bolagen SMEFA A/S och nyligen förvärvade NSP, Nordenfjeldske Spunt og Peleservice A/S. SMEFA A/S är specialiserat på grundläggningsarbeten i innerstadsmiljö. NSP fokuserar på broar och kajer.