Nyheter

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Anna Denell.

Hur förbereder ni er inför kravet på klimatdeklaration vid årsskiftet?

– Vi läser in oss på det material som Boverket nyligen släppt, så att vi hanterar deklarationerna korrekt rent administrativt. Vi har sedan flera år en ambition om att bli klimatneutrala i hela byggprocessen 2030 och har därför redan ett internt krav på klimatkalkyl och klimatredovisning för alla stora projekt. Vårt interna krav är långt mer omfattande än de lagstadgade klimatdeklarationerna, så vi är väl uppsjungna i ämnet och ser inte detta som en stor fråga.

Tycker ni att Boverket har varit tydliga med informationen/Har ni genomgått någon utbildning?

– Överlag har informationen varit tydlig och bra. Men det är klart att det alltid uppstår frågor när något ska göras i praktiken för första gången.

Kommer ni att klimatdeklarera själva eller anlita extern hjälp?

– Vi har valt att lägga uppgiften på en miljösamordnare som vi redan anlitar i alla projekt och som har ansvaret för miljöcertifiering, livscykelanalys mm.

Har ni investerat i någon programvara för ändamålet?

– Vi har sedan tidigare licenser för ett par olika klimatberäkningsverktyg som vi redan använder i vår projektutveckling, så deklarationerna medför inte något nytt behov av investeringar i annan programvara.

Vad tycker ni om det här initiativet?

– Vi tycker principiellt att det är bra. Klimatpåverkan av att bygga nytt är hög och det är därför hög tid att alla byggherrar tvingas ta fram dessa uppgifter. Som en aktör som redan arbetar med frågan tycker vi dock att det är lite synd att vi inte kan använda de kalkyler och redovisningar vi redan gör, rakt av, eftersom de både är mer omfattande och innehåller mer verkliga uppgifter än vad den nya lagen kräver av oss. Vi inser dock att om något ska hända på bred front i denna viktiga fråga så behövs det en nationell standard som alla följer. Vi hade dock gärna sett ett bredare scope och att gränsvärden införs tidigare än planerat.

Tror ni det finns någon risk att klimatdeklarationen kommer att påverka nybyggnadstakten?

– Att ställa behovet av nya kvadratmeter i relation till den höga klimatbelastning som det innebär att bygga nytt är sannolikt precis det som behövs. Klimatomställningen förutsätter att vi ifrågasätter gängse normer och mönster och gör saker på nya sätt.