Årets Byggchef

Anna Henriksson, vd, Sverigehuset

Årets BYggchef
Anna Henriksson, vd på Sverigehuset.

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Det bästa med mitt jobb är att tillsammans med mitt team skapa bostäder till människor. Hem är centralt för alla och det är en dröm att få vara med från markförvärv, till planering av nya bostadsområden, försäljning till framtida kunder, val och upphandling av entreprenör och genomförande av byggnationen. Det är otroligt kul att samverka och skapa goda relationer i alla olika teamkonstellationer.

Vilka är utmaningarna?

– Vi står just nu inför ett helt nytt marknadsläge med vikande konjunktur, höga byggpriser och höga räntor. Utmaningarna är därför naturligtvis stora för alla i branschen. Vi behöver vara extra duktiga på att analysera vår omvärld och samverka för att skapa byggprojekt som är genomförbara i en sämre konjunktur. Som byggchef har man många viktiga frågor att hantera vad gäller till exempel arbetsmiljö, säkerhetsfrågor, ansvar för tredje man. En miss eller ett felbeslut någonstans kan få stora konsekvenser. En utmaning jag brinner extra för är att göra vad jag kan för att varje team får en bra kultur som präglas av hjälpsamhet, förtroende och samverkan.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag bryr mig mycket om mina medarbetare och älskar att lyckas tillsammans. Jag är engagerad, hjälpsam och tycker det är kul att vara operativ i våra projekt och team. Jag älskar att skapa en vi-känsla och tror att mitt ledarskap ligger nära vår företagskultur på Sverigehuset; engagerade – modiga – tillsammans.

Ett av kriterierna som juryn bedömer är ”förnyelse”. Hur jobbar du med förnyelse- och förändringsarbete?

– Vi fokuserar mycket på hållbarhet, cirkularitet och återbruk just nu. Vi har gått med i Handslaget för återbruk och har därmed åtagit oss att ställa krav på återbruk i kommande entreprenadupphandlingar. Jag träffar många entreprenörer och jag har som vana att alltid fråga hur de arbetar med jämställdhet och mångfald och hur könsfördelningen ser ut, dels för att visa att det är något vi har med i vår bedömning dels för att svaret säger mycket om företagets kultur. I ett av våra projekt ”Järntorgsgatan x Brogatan” har vi kvinnor på alla ledande operativa positioner (byggherre, entreprenör, arkitekt) och det manifesterar jag just nu på stor skylt i bästa läge vid Järntorget i Göteborg. Allt i syfte att visa de goda exempel som finns i branschen och medverka till förändring.

Vad jobbar du med just nu?

– Vi har över 500 bostäder i produktion i Göteborg, där jag just nu arbetar mycket för att skapa trygghet för våra kunder inför deras kommande inflyttningar i oroliga tider. Jag lägger också mycket tid i våra team som jobbar med projekt i tidiga skeden, med förvärv och strategiska samarbeten.

Byggbranschen står nu inför stora utmaningar, hur tacklar man det som byggchef?

– Jag tror att vi behöver samverka ännu mer för att hitta lönsamma lösningar i en vikande konjunktur. Det gäller att våga testa nytt, omvärdera gamla sanningar och vara noga med analys. Det gäller också att skapa trygghet och arbetsro i sina team.

Om Anna Henriksson

Roll: Vd på bostadsutvecklingsföretaget Sverigehuset i Göteborg
Ålder: 45 år
Bor: Kålltorp, Göteborg
Familj: Två söner i tonårsåldern
Bakgrund i korthet: Jurist, arbetade i +10 år på Mannheimer Swartling Advokatbyrå med entreprenadrätt och tvister. Därefter olika roller på Sverigehuset. Sitter också i styrelsen för K21 Entreprenad.
Ledarskapsmotto: Inkludera, engagera och fira framgångar!
Ur nomineringen: ”Anna är otroligt engagerad i frågor kring jämlikhet, rättvisa och mångfald. I alla våra projekt tas hänsyn till social hållbarhet”.