Nyheter

Anna Sander ny vd för BIC

Byggsektorns innovationscentrum, BIC, får en ny vd efter sommaren. Anna Sander, 42, tillträder när Åke Skarendahl går i pension. – Byggsektorn är inne i en spännande utvecklingsfas, säger hon.

Just nu jobbar Anna Sander som biträdande enhetschef vid Miljödepartementets enhet för hållbar utveckling. Innan dess har hon bland annat forskat på KTH och arbetat som koncerndirektör för miljö och kvalitet vid NCC.

– Jag tror att erfarenheten från forskning, näringsliv och politik är bra. Jag kan se saker ur olika perspektiv. Från Miljödepartementet tar jag med mig en kunskap om vem man ska påverka vid olika tillfällen, säger hon.

BIC verkar för utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Vad finns det för områden inom byggsektorn som kan utvecklas?

– Det handlar till exempel om att EU nu ställer hårdare energikrav vilket framöver kräver ny teknik och nya samarbetsformer. Det handlar också om icketekniska frågor som till exempel erfarenhetsåterföring. Här har byggbranschen en hel del att lära.