Nyheter

Annika Finnström, energi- och miljöstrateg, Rikshem

Annika Finnström.

Hur förbereder ni er inför kravet på klimatdeklaration vid årsskiftet? 

– För Rikshem är det här en viktig fråga och därför utbildar vi oss och stärker våra kunskaper. Som en naturlig konsekvens utvecklar vi nyproduktionsprocessen och inte minst ställer vi krav på de entreprenörer vi anlitar. 

Tycker ni att Boverket har varit tydliga med informationen/Har ni genomgått någon utbildning?  

– Vi har haft god information om att lagkravet kommer och som en engagerad och ansvarfull aktör har vi deltagit i branschutbildning. 

Kommer ni att klimatdeklarera själva eller anlita extern hjälp? 

– Vi är ett fastighetsbolag och samarbetar med de entreprenörer vi anlitar inför förändringen. Resultaten blir viktiga indata i Rikshems färdplan för klimat för scope 3. 

Har ni investerat i någon programvara för ändamålet?  

– Vår bedömning är att vi inte har några sådana behov i dagsläget.  

Vad tycker ni om det här initiativet? 

– Det här är något positivt. Eftersom vissa material innebär stor klimatpåverkan är det här en utveckling i rätt riktning och viktiga steg framåt för att driva på branschens minskade klimatpåverkan.   

Tror ni det finns någon risk att klimatdeklarationen kommer att påverka nybyggnadstakten? 

– Nej.