Förbättra bultsättarens arbetsmiljö och effektivisera tunneldrivningen med 35-40 %

Förbättra bultsättarens arbetsmiljö och effektivisera tunneldrivningen med 35-40 %

I nya Slussen användes 18 500 PC-Bult för bergförstärkning

– I nya Slussen har totalt 31 000 membran- och installationsbultar satts in i berget tillsammans med 18 500 PC-Bult för bergförstärkning. Med PC-Bulten från Pretec kunde två man sätta upp 200 PC-Bult medan det under samma tid åtgick tre man som satte 150 kamjärnsbultar berättar Johan Hillman, Produktionsledare Berg på Implenia Sverige.

Personalen märker en avsevärd arbetsmiljöförbättring och kan inte tänka sig att gå tillbaka till kamjärnsbult. PC-Bulten är fantastisk då den klarar laster direkt samt ger en betydligt bättre arbetsmiljö och flexibilitet.

Här kan du läsa mer om studier som gjorts i syfte att undersöka den fysiska arbetsbelastningen vid bultsättning i tunnel

Undersökningen bekräftar dock att PC-Bulten, då det inte fanns grus i vägen, var tydligt lättare att trycka in än övriga bulttyper” – Centrum för arbets- och miljömedicin Rapport 2019:3.

”Kamjärnsbult har använts sen 50-talet men PC-Bulten är verkligen en
innovation som kommit för att stanna” – Jiri T. Englen

I en ny tunnel är tiotusentals, ibland upp till hundratusentals bultar monterade för att säkra berget. Bultsättning är en tung och tidskrävande del av arbetet. Med Pretecs PC-Bult är monteringen omvänd jämfört med vanliga kamstålsbultar.

Här kan du se en animerad video över hur PC-Bulten installeras

Med PC-Bult frigörs bultsättaren från det tunga vridmoment som kommer med att skjuta upp kamstålsbultarna i våt cement

I nya Slussen används 18 500 PC-Bult för bergförstärkning

– I nya Slussen ska totalt 31 000 membran- och installationsbultar sättas in i berget tillsammans med 18 500 PC-Bult för bergförstärkning. Med PC-Bulten från Pretec kan två man sätta upp 200 PC-Bult medan det under samma tid åtgår tre man som sätter 150 kamjärnsbultar berättar Johan Hillman, Produktionsledare Berg på Implenia Sverige.

– Johan Asplund, Blockchef Berg på Implenia Sverige, ansvarar för Varbergstunneln och menar att Pretec har varit mycket engagerade, haft hög service och närvaro samt haft en god kompetens. Förhoppningen nu är att PC-Bulten blir föreskriven i kommande projekt!

Här kan du läsa mer om dessa tre spännande projekt och PC-Bultens framgång

Några 1000 bultar senare så lovar vi på Pretec att skillnaden märks!

Se gärna vårt övriga utbud inom bergförstärkning samt vatten- och frostsäkring – vi är din helhetsleverantör av infästningar till tunnel

Pretec | www.pretec.se

Följ oss på LinkedIn för nyhetsuppdateringar och mycket mer