Så här undviker du kostnadsdrivare när du utformar betongstommen

Så här undviker du kostnadsdrivare när du utformar betongstommen

Hur betongstommen utformas påverkar priset i stor grad. Men med relativt enkla medel går det att undvika dyra lösningar när betongstommen utformas.

– Många av våra kunder uppskattar att bolla de här frågorna med oss på Abetong i ett tidigt skede. Den kunskap vi sitter på blir ett viktigt verktyg i processen, menar Martin Johansson, försäljningschef Abetong Hus Mellansverige.

En utformning med många små betongelement och mycket detaljer leder till högre produktionskostnader och dyrare montage. Större betongelement är oftast enklare och mer tidseffektiva att montera än små betongelement.

– Det tillsammans med de andra tipsen som vi har samlat på vår hemsida är tydliga exempel på saker du tjänar på att ta med i beräkningarna redan från början, säger Martin Johansson.

Medvetna val kan göra stor skillnad vid isolering

När det gäller isolering så kan medvetna val göra stor skillnad. Om du minskar väggtjockleken genom att välja en tunnare isolering med samma isoleringsförmåga, får du en större uthyrningsbar yta där merkostnaden är klart mindre än vad marknaden betalar för den ökade ytan. Många uppskattar även en mer estetiskt tilltalande utformning med slankare fönstersmygar och dörrar. Väggtjockleken är särskilt tänkvärd i lägen där bygglov och tomt begränsar byggnadens yttermått, till exempel vid förtätningar, men där man vill maximera den säljbara eller uthyrningsbara ytan.

– I en situation där bygglovet och tomten begränsar byggnadens yttermått finns en god ekonomi att minska väggtjocken och välja en ökad isoleringskvalitet, menar Martin Johansson.

En smart ritad betongstomme god grund för ett kostnadseffektivt bygge

En smart ritad betongstomme med stora betongelement lägger en god grund för ett kostnadseffektivt bygge. Och tvärtemot vad många kanske tror så skapar dessutom de här medvetna valen utrymme att ge husen en unik karaktär och personlig prägel. De pengar du sparar in genom att undvika kostnadsdrivare när det gäller produktion och montage av betongstommen kan du i stället lägga på exempelvis en utsmyckad fasad eller något annat som får byggnaden att sticka ut i mängden.

-Dagens moderna plattbärlag ger dig stora möjligheter att skapa vackra och innovativa huskroppar för trivsamma boendemiljöer både interiört och exteriört, menar Martin Johansson.

Diskutera med oss i tidigt skede

– Många av våra kunder uppskattar att bolla de här frågorna med oss på Abetong i ett tidigt skede. Den kunskap vi sitter på blir ett viktigt verktyg i processen. Vi för ofta en dialog med arkitekten kring generella frågor som höjder, längder, storlekar och fogar inför ett byggprojekt, berättar Martin.

– Dialogen i ett tidigt skede gynnar både oss och kunden. Vi kommer tillsammans fram till de bästa lösningarna för det aktuella bygget redan från början. Och vi kan planera in projektering och produktion så att det flyter hela vägen. En smart ritad betongstomme med stora element lägger en god grund för ett kostnadseffektivt bygge. Och tvärtemot vad många kanske tror så skapar dessutom de här medvetna valen utrymme att ge husen en unik karaktär och personlig prägel.

– De pengar som du sparar in genom att undvika kostnadsdrivare när det gäller produktion och montage av stommen kan du i stället lägga på exempelvis en utsmyckad fasad eller något annat som får byggnaden att sticka ut.

– Du kan också välja att bygga med ett ännu mer hållbart alternativ, vår klimatförbättrade betong, Biobetong, som ger lägre koldioxidbelastning. I en svensk typlägenhet som byggs med BiobetongTM, kan koldioxidbelastningen minskas med hela 22 procent, avslutar Martin Johansson.

Läs mer på https://www.abetong.se/sv/undvik_kostnadsdrivare

https://www.abetong.se/sv/biobetong-klimatforbattrade-betongelement-1