Stort värde när du digitaliserar byggprocesserna

Stort värde när du digitaliserar byggprocesserna

Med rätt verktyg, som kräver mindre handpåläggning, kan byggföretagen effektivisera stora delar av arbetet och i det långa loppet få mer framgångsrika byggprojekt med nöjdare kunder och byggteam.


Fördelar med att digitalisera arbetsprocesserna

Byggföretag och leverantörer kan förbättra lönsamhet, projektresultat och transparens, saker och ting ”försvinner” inte utan det finns en dokumenterad historik. Exempel är genom att:

  • Riskreducera – Att använda en programvara som ger en helhetsbild av informationen i dina projekt. All information, från projektets början till slut, finns sparad på en och samma plats. Detta är ovärderligt för ständiga förbättringar och när tvister uppstår.
  • Spara tid och pengar – Minska manuellt jobb och istället skapa automatiserade arbetsflöden. Detta är flera timmar varje vecka som kan användas till annat.
  • Framtidssäkra och var en attraktiv arbetsplats – Möjliggör för ditt företag och anställda att jobba mer digitalt och BIM-baserat genom användandet av en modern plattform via flera olika enheter.

Se fler fördelar på vår hemsida.

Förenkla det dagliga arbetet med Gsite

Gsite är ett digitalt verktyg som effektiviserar arbetsprocesserna på byggarbetsplatsen. Du har all projektinformation och kommunikation samlad på ett ställe, i en molnbaserad och realtidsuppdaterad plattform, och jobbar antigen från mobilappen eller från datorns webbläsare.

Gsite är uppbyggt på tre olika moduler, Field, Track och Progress. Mindre byggprojekt kanske bara behöver Field, medan större projekt behöver fler moduler för att kunna övervaka och ha kontroll på olika processer. Användaren kan skala upp efter företagets eller projektets storlek och behov.  

Ha full kontroll på åtgärder och se när de är utförda

Då både bygg- och projektteam enkelt kan använda Gsite har alla full kontroll på vilka åtgärder som behöver återkoppling samt när de är utförda. På det här sättet faller inget mellan stolarna och åtgärder blir verkligen genomförda.
Med modulen Field gör du bland annat digitala egenkontroller, ärendehantering, säkerhet- och kvalitetsärenden, byggdagbok, arbetsflöden med digital signering, dokumenthantering, checklistor och mycket mer.

Följ utvecklingen och projektstatus i realtid

Några av funktionerna som är extra utmärkande finns i modulerna Track och Progress. Här ges möjligheten att spåra material, installationer och processer på ett tydligt och visuellt sätt. Du kan även se och påvisa framdriften för teamet och tredje part via 3D-modellen, så även om du sitter på projektkontoret och inte har möjlighet att vara på bygget kan du följa utvecklingen och projektstatus i realtid. Detta är något som uppskattas av både beställare och projektteamet.


Se fler funktioner på vår hemsida.


”Allt fler företag inser värdet av att använda digitala verktyg och det är lovande för framtidens byggprojekt” säger Samuel Lyredal, VD på MagiCAD Group AB. ”Vi hjälper företagen med kommunikation och transparens mellan byggteamen och beställaren men även med bättre lönsamhet och tidsbesparing, som är otroligt viktigt i dagsläget. Jag skulle säga att kombinationen av våra tre moduler gör Gsite till ett kraftfullt och unikt verktyg och våra kunder får mycket goda förutsättningar för lyckade byggprojekt.”Om Gsite och MagiCAd Group AB


MagiCAD Group är specialiserade på programvaror och tjänster för bygg- och fastighetsbranschen. De är marknadsledande i Norden med produkter som MagiCAD för AutoCAD samt MagiCAD för Revit.
Gsite har varit framgångsrikt i stora delar av Asien under många år och under 2020 introducerades byggprogramvaran i Sverige och Storbritannien. Gsite har använts i över 30 000 byggprojekt runt om i världen, bland annat för byggandet av världens 8:e högsta byggnad samt Vinter-OS 2022 Curlingarena. I september 2022 var Gsite nominerad för ”Årets byggprogramvara” på London Construction Awards.

Kontakta Sofia Zell för mer information eller en kort demo av Gsite.
E-post: [email protected]
Telefon: 072-0929040

Kontakta oss och läs mer om Gsite här