Nyheter

Ännu en bostadsbyggare beviljas rekonstruktion

Den 22 juli 2019 ansökte CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB om företagsrekonstruktion.  

Tingsrätten har nu fattat beslut om företagsrekonstruktion för Bolaget, och en företagsrekonstruktion inleddes den 23 juli, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.  

CHR Bygga Bostäder har under en tid haft ekonomiska problem. Förra året uppvisade bolaget ett negativt resultat om –166 mkr (65). Nu har alltså bolagets dotterbolag, CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB, beviljats företagsrekonstruktion.

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar prisvärda bostadsrätter av god kvalitet i standardiserade radhus och flerbostadshus i mindre och mellanstora svenska städer, bland annat Nyköping, Örebro och Östersund. I samtliga fall är boendeformen bostadsrätt.

CHR Bygga Bostäder Holding AB bedriver förvaltning av dotterbolagen som i sin tur bedriver fastighets- och byggverksamhet. CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB bedriver byggverksamhet.

I Bygga Bostäders pågående produktion finns projekt i Nyköping, Östersund och Motala. För ett år sedan meddelade bolaget att det är fastställt att de sista etapperna i BRF Brandholmen 3 och BRF Brandholmen 4 i Nyköping blir senarelagda. De första två etapperna av projektet i Nyköping har byggts enligt plan, däremot kommer de två sista etapperna behöva senareläggas, skriver de på sin hemsida. Projektet i Motala ska vara klart Q4 2020.

Tingsrätten har utsett Advokaten Sten Sjöstedt, Walthon Advokater AB, att vara rekonstruktör. Borgenärssammanträde ska äga rum måndagen den 12 augusti 2019.

I maj i år beviljades byggbolaget BTH Bygg företagsrekonstruktion.