Nyheter

Ännu ett höghus måste sänkas

Den högsta byggnaden i Skanskas kontorsprojekt Stockholm New måste sänkas. Skanska förbereder nu för att kunna starta bygget. Bild: Skanska

Under sommaren antogs den nya detaljplanen för Skanskas stora kontorsprojekt Stockholm New Creative Business Spaces.
Det planerade höghuset på 30 våningar har nu sänkts till 27, efter en dom i mark- och miljööverdomstolen.

Den första detaljplanen överklagades av Fortum och upphävdes i december förra året.  
Mark- och miljööverdomstolen ansåg att Fortums verksamhet i Hammarbyverket och röken därifrån skulle kunna innebära olägenheter för verksamma i den högsta byggnaden.

Stadsbyggnadskontoret genomförde då en ny granskning och tog fram ett reviderat förslag till detaljplan för hela kvarteret Mårtensdal, som förutom fem av de sju kontorsbyggnaderna i Stockholm New också innefattar en teknisk anläggning, verksamhetslokaler och byggrätt för en skatehall som i dag har tillfälligt bygglov.
Inom planen möjliggörs även för en ny entré till tunnelbanestationen Gullmarsplan vilket har blivit aktuellt i samband med ny spårdragning i planområdets närhet.
På grund av buller och luftkvalitet anser stadsbyggnadskontoret inte att det är lämpligt med bostäder i området.

Den nya detaljplanen innebär att totalhöjden för den högsta byggnaden, kallad Stockholm 01, sänks från 121 meter till 108 meter över nollplanet, vilket motsvarar en höjd på byggnaden från marken på 102,5 meter.

Caroline Arehult, vd Skanska Fastigheter Stockholm AB, säger att ur marknadsperspektiv är det i princip ingen skillnad även om höjden måste sänkas.
– Huset är fortfarande ett av de högsta i Stockholm och kommer att bli ett landmärke. Intresset från hyresgäster är, och har under lång tid varit, väldigt stort, säger hon.

Du har tidigare sagt att ni beredda på mark- och miljödomstolens dom, hur kommer det sig?
– Detta är en demokratisk process med många parter inblandade och många åsikter. Vi försöker alltid i processerna vara förberedda på hur vi ska hantera samtliga tänkbara utfall.

Hur ser du på att många planerade höga hus i Stockholm måste ”krympa”?
– Flera av de husen som ”krymps” är bostadshus. Tyvärr så blir effekten att man inte får in lika många lägenheter i varje hus vilket självklart är tråkigt med tanke på bostadssituationen i Stockholm. Stockholm är en stad som växer och personligen tycker jag att en tät stad är något som ger en spännande dynamik. Ska man skapa en tät stad kan man göra det på olika sätt men jag tycker att höga hus, på rätt geografiska ställen och utformade på rätt sätt, tillför staden något positivt, säger Caroline Arehult.

När Stockholm 01 kan vara klart beror på exakt när bygget startar det men Skanska räknar med cirka tre års byggtid.

 

Fakta: Stockholm New

Området Stockholm New, på Hammarby Allé i Hammarby Sjöstad, omfattar sju hus och totalt cirka 100 000 kvadratmeter.

Första etappen startade 2014 och står klar i slutet på detta år. Det är Sthlm Seaside (14 000 kvm) och Stockholm 03 (7 500 kvm) som är först ut i området.

Skanska förbereder nu för att kunna starta etapp 2, som omfattar Sthlm 01.

Etapp 3 är i planeringsstadiet och kan komma att startas först om ett par år. En ny T-baneuppgång är också inplanerad i kommande etapper.

Källa: Skanska