Byggmaterialdagen

Ansökan om nytt täkttillstånd skickas in före jul

Magnus Ohlsson vd och marknadsdirektör, Heidelberg Materials Cement Sverige
Magnus Ohlsson vd och marknadsdirektör, Heidelberg Materials Cement Sverige, medverkade på Byggmaterialdagen. Foto: Anna Sjöström

Före jul kommer Heidelberg Materials Cement Sverige att skicka in ansökan om ett längre täkttillstånd för Slite.
– Det är ett oerhört omfattande och genomarbetat material som vi lämnar in. Det är stort fokus på skyddsåtgärder för vatten och natur och vi har goda förhoppningar om att rätten ska meddela tillstånd, säger Magnus Ohlsson, vd.

I slutet av förra året beviljade Mark- och miljödomstolen ett fyraårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite på Gotland. Under den tiden jobbar verksamheten för fullt med ett långsiktigt täkttillstånd på 30 år.

– Det var otroligt positivt när beskedet kom att inga överklaganden hade lämnats in. Det gjorde att våra medarbetare och hela byggsektorn fick ett lugn. Strax därefter pekade MSB ut täkterna och Slitefabriken som en del av totalförsvarets civila del vilket också pekar på hur samhällsviktig verksamheten är. Men fyra år går snabbt och det krävs ett intensivt arbete framåt, säger Magnus Ohlsson.

Ny ansökan före jul

Ansökan till Mark- och miljödomstolen är nu i stort sett färdigställd och kommer att lämnas in under december.

– Det sker före julhelgen. Det är ett oerhört omfattande och genomarbetat material som vi lämnar in. Det är stort fokus på skyddsåtgärder för vatten och natur och vi har goda förhoppningar om att rätten ska meddela tillstånd.

Risk för överklagan

Tidigare har bland andra Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen på Gotland varit kritiska till kalkstensbrytningen, men ingen överklagade då. Dock har Naturskyddsföreningen sagt att de ska ”lägga kraft på nästa ansökan”.

– Vi har haft en bra dialog med de remissinstanser som finns och vi har arbetat med att ta fram en komplett ansökan. Eventuella överklaganden kan ju bli en del av processen och vi hanterar det när och om det sker, säger Magnus Ohlsson.

Nytt fabrikstillstånd

Parallellt med täkttillståndet har man också jobbat med ansökan för ett nytt fabrikstillstånd för att ställa om svensk cementtillverkning bortom nettonollutsläpp år 2030. Ansökan gäller bland annat en ny fullskalig anläggning för infångning av koldioxid, CCS-anläggningen, utbyggnad av bolagets hamn i Slite samt en utökad produktion av cement genom att nya och återvunna material kan tas emot och användas. Den färdiga anläggningen kommer att fånga in motsvarande 4 procent av Sveriges koldioxidutsläpp innan de når atmosfären. Under hösten har man haft samråd.

Heidelberg Materials Cement Sverige räknar med att den ansökan ska skickas in under 2024 till mark- och miljödomstolen.

Investering på 10 miljarder

– Fabriken innebär en investering i storleksordningen 10 miljarder kronor. Vi jobbar intensivt för att fabriken och CCS-anläggningen ska stå klar till år 2030. Vårt, och bygg- och anläggningsbranschens mål, är att vi ska kunna bygga klimatneutralt år 2030 och då är CCS-anläggningen en oerhört viktig pusselbit, säger Magnus Ohlsson.

För att målet 2030 ska uppnås lyfter han också vikten av skyndsamma tillståndsprocesser och att det finns en förstärkt och robust elförsörjning till Gotland. I maj beslutade Svenska kraftnät att driftsätta två nya kraftledningskablar till Gotland till år 2031.

– Det är bra, men inte tillräckligt. CCS-anläggningen är energiintensiv och vi kommer att öka vårt elbehov. Målet 2030 är ingen omöjlighet, men då krävs samverkan och en gemensam målbild kring tidplanen i branschen, politiken och i det här specifika fallet – med Svenska Kraftnät.