Nyheter

Anställde asylsökanden – döms för brott mot utlänningslagen

domarklubba på ett bord
Facket stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen och kräver skadestånd 900 000 kronor för kollektivavtalsbrott. Foto: Getty Images

En företagare i byggbranschen hade 21 asylsökanden utan arbetstillstånd anställda i bolaget. För det dömdes företagaren för brott mot utlänningslagen, en tingsrättsdom som nu fastställts av Svea hovrätt.

2020 dömdes en stockholmsföretagare av tingsrätten till villkorlig dom och cirka 1,5 miljoner i böter för brott mot utlänningslagen.  Domen överklagades, och nu meddelar Svea hovrätt att man går på tingsrättens linje och fastställer domen.

Sedan 2007 har företagaren drivit företaget som ägnat sig åt rivning, städning, hantlangning och andra enklare arbeten på byggarbetsplatser. Under åren har bolaget haft många asylsökande som anställda trots att de saknat föreskrivet arbetstillstånd.

Ett större byggföretag fick under 2018 uppgift om att en av deras underentreprenörer avsåg att anlita det aktuella företaget. Efter genomförda kontroller hos bland annat Migrationsverket visade det sig att ett stort antal av de anställda saknade arbetstillstånd och polisen tog över utredningen.

Den nu dömda företagaren har bestridit ansvar på den grunden att varken uppsåt eller oaktsamhet kan läggas honom till last. Det har i efterhand visat sig att de anställdas LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) var förfalskade, men detta var något som han inte kände till eller misstänkte.

”I det här fallet är det utrett att NN inte har följt den underrättelseskyldighet som ålegat honom enligt utlänningsförordningen. Om han hade gjort det så hade det i ett tidigt skede upptäckts att de 21 personerna inte hade tillstånd att arbeta här. Företaget har alltså haft ett systemfel i sin verksamhet”, menar tingsrätten.

Företagaren döms till villkorlig dom och ska betala drygt 1,5 miljoner i böter till staten.