Nyheter

Antalet anställda inom byggbranschen ökar

Den starka trenden inom byggbranschen håller i sig, och antalet anställda fortsätter öka. Foto: Anna Sjöström

Allt fler jobbar inom byggbranschen.
Det andra kvartalet 2017 ökade antalet anställda med fem procent, jämfört med samma kvartal 2016.
Löneökningen för branschen var 3,9 procent.

Det andra kvartalet 2017 ökade antalet anställda totalt i Sverige med 3,2 procent jämfört med samma kvartal 2016, och ligger nu på totalt 4 700 000 anställda.

Den starka trenden inom byggbranschen håller i sig, där var ökningen fem procent, till 303 126 personer.

Lönesumman i landet ökade med 5,1 procent och antalet lediga jobb ökade med 12,1 procent.
Den totala lönesumman i Sverige uppgick under andra kvartalet i år till 444 miljarder kronor, en ökning med 5,1 procent i löpande priser och 3,2 procent i fasta priser jämfört med samma period förra året. 

Den största ökningen fanns inom Informations- och kommunikationsföretag som ökade med 18,0 procent, men där beror ökningen främst på förändringar i klassificeringen av näringsgrenar.

Företagstjänster ökade med 8,6 procent, Byggindustrin med 3,9 procent och Handelsbranschen med 4,7 procent. I Tillverkning och utvinning ökade lönesumman med 0,4 procent, vilket till stor del beror på ovan nämnda omklassificering.

I de mindre branscherna inom näringslivet ökade Utbildningsväsendet lönesumman med 8,0 procent, El, gas värme, vatten, avfall med 7,8 procent, Kultur, nöje, fritid med 5,9 procent och Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare med 4,8 procent.
Hotell och restaurang ökade med 5,2 procent och Vård och omsorg med 3,1 procent, jämfört med samma kvartal föregående år.

Andra kvartalet 2017 fanns det 121 000 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 12,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016 då antalet lediga jobb uppgick till 108 000.

Av de lediga jobben fanns 83 800 i näringslivet, en ökning med 12,7 procent.
Av dessa var 37 200 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en ökning med 30,8 procent.

Transport- och magasineringsföretag var den branschgrupp som hade den största ökningen med drygt 1 900 fler lediga jobb, en ökning med 52,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016.
Byggindustrin hade en ökning med 15,7 procent lediga jobb.