Nyheter

Antalet kvinnliga byggnadsmålare ökar

Antalet kvinnliga byggnadsmålare har fördubblats de senaste åren, uppger Målarförbundet. Men någon förklaring finns inte.

— Vi har inte analyserat varför. Men det kan bero på att tjejer mer och mer inser att vi också kan jobba som målare, säger Karin Attermo på Målarförbundet, fackförbund åt byggnadsmålare, anställda i färgbutiker, industri och billackerare.

90 procent av medlemmarna i Målarförbundet är byggnadsmålare. Trenden inom den yrkeskategorin är tydlig. Under hela 2000-talet har antalet målare minskat samtidigt som antalet kvinnliga medlemmar ökat.

2001 var antalet medlemmar i Målarförbundet 14 341 och av dessa var 462 stycken kvinnor: 3, 1 procent. 2007 hade det totala antalet medlemmar minskat till 12 796. Men antalet kvinnor hade ökat till 761 stycken: 5,9 procent.