Nyheter

Antalet påbörjade bostäder minskade med 20 procent i år

Antalet påbörjade bostadsrätter halveras mellan 2017 och 2019, enligt Boverkets senaste prognos. Foto: Getty Images

I år minskar antalet påbörjade bostäder med cirka 20 procent, till 54 500 stycken. Detta enligt Boverkets senaste prognos.
Nästa år förväntas byggandet minska med ytterligare 6 procent, då 51 000 bostäder påbörjas.
Antalet påbörjade bostadsrätter halveras mellan 2017 och 2019.
Men utvecklingen på bostadsmarknaden är splittrad.

Antalet nya bostäder är långt under det långsiktiga behovet som Boverket beräknar till cirka 67 000 bostäder per år.
– Det går att konstatera än en gång att det fortfarande inte byggs för att möta de behov som finns, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Boverkets prognos visar att det är stora skillnader mellan olika kommuner och att utvecklingen går i olika riktning i landet.

I år minskar antalet påbörjade bostäder med cirka 35 procent i Storstockholm och med nära 30 procent i gruppen av övriga större kommuner. I Storgöteborg ökar byggstarterna med 10 procent, när byggandet i Göteborg ökar kraftigt. I Stormalmö blir byggstarterna i stort sett oförändrade jämfört med 2017, medan antalet påbörjade bostäder minskar med 7 procent i gruppen av mindre och medelstora kommuner.

– I Storstockholm påbörjades ungefär 13 000 bostäder i år, och det ser ut att minska under 2019. År 2017 var siffran över 20 000 stycken. Storgöteborg och Stormalmö är betydligt stabilare, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

I Storgöteborg förväntas antalet påbörjade bostäder hamna på cirka 7 500 stycken under nästa år och i Stormalmö cirka 6 000 stycken.

Totalt sett i hela riket så påbörjas 51 000 bostäder under nästa är, att jämföra med 67 750 under år 2017. Antalet påbörjade bostadsrätter halveras mellan 2017 och 2019, från 25 300 till 12 500. Småhusbyggandet minskar med 20 procent, från 13 050 till 10 500. Antalet hyresrätter blir däremot oförändrat, totalt sett, cirka 24 500 om året. Men utvecklingen för bostadsrätter och hyresrätter skiljer sig kraftigt åt mellan kommungrupperna.

Bostadspriserna föll under hösten 2017, efter flera år med snabb ökning. Hittills i år har priserna stigit med mellan 3 och 4 procent.

– Trots utvecklingen under förra hösten är priserna på bostadsrätter mellan 39 och 62 procent högre i de tre storstäderna än de var för fem år sedan, säger Hans-Åke Palmgren.

Boverket ser en del signaler på att utvecklingen av bostadsbyggandet kan komma att stabiliseras. Försäljningsstatistik från ett antal bostadsutvecklare indikerar att fallet i försäljningen av nya bostadsrätter kan ha börjat plana ut.

Boverket presenterade också en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

Modellen är ännu ganska oprövad här i Sverige men används mer frekvent i andra länder, till exempel i Tyskland. Boverket har hämtat inspiration och exempel därifrån för att ta fram vägledningen.

– Boverket ser en potential i att använda byggemenskaper mer för att få in fler aktörer i bostadsbyggandet. Det är en pusselbit i bostadsförsörjningen, säger Ulrika Hägred, expert på Boverket.

Fördelar som hon lyfter med byggemenskaper är bland annat att de kan möta särskilda behov eller önskemål, möjliggöra projekt på svagare marknad och hålla nere boendekostnaderna.

 

Slutsatser från Boverkets prognos:

  • Antalet påbörjade bostäder minskar med 20 procent i år och med 6 procent nästa år.
  • Påbörjade bostadsrätter halveras mellan 2017 och 2019, antalet hyresrätter blir uppskattningsvis oförändrat och småhus minskar med 20 procent. 
  • I år minskar byggstarterna kraftigt i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna, men ökar i Storgöteborg och är oförändrade i Stormalmö. 
  • Prognosen visar på totalt 48 000 påbörjade bostäder under 2019, att jämföra med 51 500 i år och 63 750 år 2017.
  • För påbörjade bostadsrätter är siffran 12 500 för 2019, 16 500 år 2018 och 25 300 år 2017.
  • För påbörjade hyresrätter är siffran 24 500 för 2019, 23 500 år 2018 och 24 800 år 2017.
  • För påbörjade småhus är siffran 10 500 för 2019, 11 000 år 2018 och 13 050 år 2017.
  • Totalt antal påbörjade bostäder förväntas bli 51 000 stycken under år 2019. Under 2018 var siffran 54 500 och 67 750 år 2017.