Nyheter

Är dödliga byggolyckor vardagshändelser?

Förra veckan omkom tre byggarbetare i arbetsplatsolyckor. I branschen känner en del att övriga samhället rycker på axlarna och ser det som vardagshändelser.

– Hade det varit en polis eller lärare hade det fått mer uppmärksamhet. Det är nästan som att det här ses som ett machoyrke där man ska tåla att människor dör, säger skyddsombudet Kent Johansson till Rapport.

Kent Johansson var arbetskamrat till en av de omkomna.

Han tycker att den mediala bevakningen mest bestått av små notiser.

Rapport har också intervjuat Bo Antoni som är vd på Sveriges byggindustrier. Han slår ifrån sig att dödsolyckor skulle vara något man får räkna med om man jobbar i byggbranschen.

– Vi måste göra allt som går för att eliminera risker så långt som det bara är möjligt, säger Bo Antoni till Rapport.

Kent Johansson pekar på tidspressen som en av bovarna bakom arbetsplatsolyckor.