Arbete hos polisen stoppat

Arbete hos polisen stoppat
Skanska utför takarbete hos polisen i Kristianstad. Men efter en inspektion har arbetet stoppats eftersom fallskydd saknades.

Den 9 september kom inspektörer från arbetsmiljöverket till Skanskabygget, skriver Norra Skåne. Det är på en carport intill polishuset som takarbetena utförs.

Trots att byggnaden är fyra meter hög saknade byggnadsarbetarna fallskydd.

Arbetsmiljöverket utdelade omedelbart ett tillfälligt förbud. Förbudet, som är förenat med ett vite om 50 000 kronor, kvarstår till dess att Skanska vidtagit de åtgärder Arbetsmiljöverket kräver.

Byggbolaget ska se till att fallskydd anordnas, och att det finns förbindelseleder till taket i form av trappor.

Relaterade artiklar

Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city
Ukrainakriget ger svårt prognosläge
Minskat byggande förutspås när investeringsstödet slopats
Skellefteå bygger bro i trä