Nyheter

”Arbetet har just börjat”

Den som drar igång ett bygge har anledning att tona ner kostnaderna. Det tror riksrevisorn Claes Norgren är en anledning till Banverkets glädjekalkyler.

Riksrevisionen gav nyligen regeringen och Banverket skarp kritik för sin dåliga kostnadskontroll i järnvägsprojekt.

Det finns en tendens till glädjekalkyler i anläggningsbranschen.

— Det finns en dansk forskare, Flyvbjerg, som har konstaterat att detta inte bara är något som händer i Sverige. Det finns ett incitament i stora projekt att man underskattar risker och problem, säger Claes Norgren.

Riksrevisionen har granskat stora järnvägsprojekt mellan 2005 och 2009 och funnit att Banverket har redovisat fördyringar på 26 procent. Men då har jämförelsen gjorts med den senaste kalkylen, inte med ursprungskalkylen. När Riksrevisionen i stället jämförde med ursprunget och rensade för Banverkets eget prisindex kom man fram till att fördyringen i stället handlade om 55 procent.

Därmed anser revisorerna att bilden som riksdagen får av fördyringarna inte är korrekt. Men Trafikverket har slagit ifrån sig den delen av kritiken. På Trafikverkets hemsida påpekas att Riksrevisionen varje år har godkänt Trafikverkets årsredovisning.

— Det är inte fel på årsredovisningen ur redovisningstekniskt perspektiv. Däremot om frågeställningen är om riksdagen får en rättvisande bild av kostnadsfördyringarna, så tycker vi inte att de får det, säger Claes Norgren.

Är du förvånad över bristerna som ni har funnit?

— Nej, när vi startar upp något sånt här har vi en hyfsad bild att det finns problem. Vi har nog haft det på känn, säger Claes Norgren.

Ni har påtalat liknande brister tidigare, vad beror det på att man inte tar till sig kritiken?

— Jag tror ju att det här är verksamheter där folk hela tiden försöker göra sitt bästa och lära sig, så det är dystert att samma utveckling pågår. En sak som jag tycker man kan se är förmågan att betrakta varje projekt som unikt, det tror jag bidrar till att man inte har möjlighet att lära sig. Lärandet mellan olika projekt och olika verksamheter borde nog förbättras, säger Claes Norgren.

Tror du att situationen kommer att förbättras nu när Trafikverket har bildats?

— Ja, det skapar möjligheter att se igenom verksamheten. Trafikverket jobbar med en rad förbättringsaktiviteter. Men det finns inga mirakel, bara hårt arbete. Och arbetet har just börjat, säger Claes Norgren.