Nyheter

Arbetschef på Peab polisanmäls

Peab polisanmäler en före detta arbetschef i Lund. Mannen ska ha köpt varor och tjänster genom Peab för privat bruk.

— Det rör sig om hundratusentals kronor enligt våra egna undersökningar, säger Anders Svensson, divisionschef på Peab.

Det var i början av sommaren som medarbetare på Peab upptäckte att något inte stod rätt till med fakturor som härrörde från mannen. De var inte vidimerade på korrekt sätt.

— Det visade sig att mannen köpt in material och underentreprenörer för eget bruk och fakturerat oss, säger Anders Svensson.

I början ska mannen ha nekat och bagatelliserat anklagelserna.

— Men sedan har han varit hjälpsam med att plocka fram dokumentation och varit ångerfull, fortsätter Anders Svensson och berättar att mannen avslutade sin anställning i samband med avslöjandet.

Ni upptäckte detta redan i början av sommaren och polisanmälde först i tisdags. Varför?

— För att vi ville göra våra egna undersökningar. Vi har intervjuat den aktuella personen och andra medarbetare, bland annat för att få ett hum om storleken på det som hänt. Nu vet vi att det rör sig om en individ.

För bara några månader sedan polisanmälde dock Peab en platschef i Göteborg för oegentligheter. Han är nu begärd häktad av Riksenheten mot korruption, misstänkt för grovt bedrägeri, grovt mutbrott, grov bestickning och grov trolöshet mot huvudman.

— Som jag ser det har de två fallen inte med varandra att göra. I Lund var det en person som begick stöld. I Göteborg tycks det vara en större väv av inblandade och oacceptabla kopplingar mellan beställare och utförare, säger Anders Svensson.

Är det svårt att veta var gränsen går mellan acceptabla och oacceptabla relationer mellan beställare och utförare?

— Det är en viktig fråga. Det handlar om människor som agerar i en konkurrenssituation. Ibland går personer över gränsen. Det händer att vi i upphandlingar har sett hur hantverkare erbjudit sina tjänster till orimligt låga priser. Det vi och andra entreprenörer i Sveriges Byggindustrier kan göra är att försöka informera beställarna om detta.

Vad gör ni nu då för att hindra fler liknande fall?

— Att polisanmäla är en del av strategin. Vi informerar också medarbetarna om vår inställning att sådant här är oacceptabelt.

Har ni misslyckats med att informera den före detta medarbetaren i Lund?

— Nej, han har fått det skrivet på näsan. Det handlar snarare om att han struntat i att följa reglerna.