Arbetsförmedlingen: Invandrare måste ses som en resurs

Arbetsförmedlingen: Invandrare måste ses som en resurs
Sverige är dåligt på att ta tillvara utländska personers kompetens. Det anser Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.<br>- Det är inte acceptabelt, säger hon.

I dagsläget är 218 000 personer med utländsk bakgrund inskrivna på Arbetsförmedlingen. 60 procent, 130 800 personer, har minst gymnasieutbildning. Trots det har många svårt att få ett arbete. Angeles Bermudez-Svankvist kallar statistiken katastrofal, särskilt med tanke på den kommande generationsväxlingen på arbetsmarknaden. – Det finns företag som bör vara oroliga med tanke på generationsväxlingen. Det gäller att ta tillvara de personer vi har. De har varit arbetslösa länge och har utländsk bakgrund, men det kanske är de som blir oerhört lojala med företaget i framtiden, säger hon, Nu manar hon till en attitydförändring på arbetsmarknaden. – Det handlar om arbetsgivare som vågar stå för något annorlunda och ser att det finns en business i det. Det behövs bra arbetsgivarsubventioner, justa arbetsgivare och politiker som vågar ta diskrimineringsfrågan. Vi måste se invandrare som en resurs, säger hon. Angeles Bermudez-Svankvist önskar att byggchefer skulle våga pröva invandrare genom att låta dem arbeta på byggen – även om de inte kan uppvisa papper på att de har gått en byggutbildning. På så sätt kan personens behov av kompletterande utbildning identifieras. – Så tror jag att man måste göra för att klara arbetskraftsbristen, säger hon. Om man inte får bukt med polariseringen i samhället, som uppstår när en grupp har arbete och en grupp står utan, tror Angeles Bermudez-Svankvist att man riskerar kravaller av typen som nyligen uppstod i förorter till London.

Så många är arbetslösa

Enligt arbetsförmedlingens statistik från i juni var 5?852 utbildade ingenjörer och tekniker arbetslösa.

  • 2 203 av dessa är födda utomlands.
  • För byggbranschens del handlar det om 399 personer med utländsk bakgrund som har utbildning och vill jobba som arkitekter, civilingenjörer inom bygg och anläggning, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker.
  • Bland yrkesarbetarna är det 414 personer med utländsk bakgrund som har utbildning och är arbetslösa.

Relaterade artiklar

Han blir ny chef för samhällsutformning på WSP
Heidelberg Materials rekryterar hållbarhetschef från Betongindustri
MVB utser två nya arbetschefer
Han blir ny projektutvecklingschef på Einar Mattsson