Nyheter

Arbetsgivare kräver lönepaus

Svenskt Näringsliv begär paus i löneökningarna. <br></br> — Lönebildningen bör ske i företagen, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier.

Det är Svenskt Näringsliv och sex arbetsgivarförbund som gör utspelet på DN Debatt. Det är en uppmaning till fackförbunden inför avtalsförhandlingarna. Krisen slår hårt mot företagen, vilket begränsar utrymmet för löneökningar. Eller åtminstone för löneökningar i de centrala avtalen.

— Det är absolut inget lönestopp vi kräver, förtydligar Bo Antoni. Lönebildningen ska avgöras i företagen, efter de förutsättningar som finns just där.

Hur stort är behovet av en paus i löneökningarna just i byggbranschen?
— Det här är ingen specifik fråga för byggbranschen utan en gemensam ståndpunkt i Svenskt Näringsliv.

Thomas Gustavsson, Byggnads andre ordförande, sågade under tisdagen förslaget.
— Det är inte lönen som är problemet, sa han till TV4.

Även Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén gjorde tummen ner för förslaget.

Svenskt Näringsliv pekar också på att höga ingångslöner är ett problem på svensk arbetsmarknad och att det finns behov av mer flexibla regler för arbetstidsförläggning.