Arbetsledare dömd <br></br> för dödsfall

Arbetsledare dömd
<br></br> för dödsfall
Byggnadsarbetaren föll genom taket på en byggnad som skulle rivas och avled. Nu har en arbetsledare på byggföretaget dömts till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott.

Rivningsarbetet i Mellerud utfördes på fel sätt och taket saknade skyddsräcken, vilket ledde till att en man föll genom taket och avled. För detta döms arbetsledaren på byggföretaget som höll i rivningen till villkorlig dom och totalt 10 500 kronor i dagsböter.

Arbetsledaren ska dessutom betala skadestånd med 102 000 kronor till byggnadsarbetarens änka och son. Även vd:n på byggföretaget stod åtalad för arbetsmiljöbrott. Men eftersom ansvaret delegerats till arbetsledaren friades vd:n av tingsrätten i Vänersborg.

Det var i april 2003 som dödsolyckan skedde. Underentreprenörer hade anlitats för att genomföra rivningen av en byggnad i Mellerud. Olika arbetslag bytte av varandra vilket ledde till att rivningsmetoden ändrades under arbetets gång. Arbetsledaren borde ha sett till att samma arbetsmetod användes genom hela rivningen, anser tingsrätten i sin dom. I arbetsmiljöplanen saknades dessutom beskrivning av vilka skyddsanordningar som skulle användas.

En av byggnadsarbetarna klev på lösa takplåtar och föll genom taket, fem meter ner på betonggolvet. Han avled omedelbart.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget