Nyheter

Arbetsledare dömd <br></br> för dödsfall

Byggnadsarbetaren föll genom taket på en byggnad som skulle rivas och avled. Nu har en arbetsledare på byggföretaget dömts till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott.

Rivningsarbetet i Mellerud utfördes på fel sätt och taket saknade skyddsräcken, vilket ledde till att en man föll genom taket och avled. För detta döms arbetsledaren på byggföretaget som höll i rivningen till villkorlig dom och totalt 10 500 kronor i dagsböter.

Arbetsledaren ska dessutom betala skadestånd med 102 000 kronor till byggnadsarbetarens änka och son. Även vd:n på byggföretaget stod åtalad för arbetsmiljöbrott. Men eftersom ansvaret delegerats till arbetsledaren friades vd:n av tingsrätten i Vänersborg.

Det var i april 2003 som dödsolyckan skedde. Underentreprenörer hade anlitats för att genomföra rivningen av en byggnad i Mellerud. Olika arbetslag bytte av varandra vilket ledde till att rivningsmetoden ändrades under arbetets gång. Arbetsledaren borde ha sett till att samma arbetsmetod användes genom hela rivningen, anser tingsrätten i sin dom. I arbetsmiljöplanen saknades dessutom beskrivning av vilka skyddsanordningar som skulle användas.

En av byggnadsarbetarna klev på lösa takplåtar och föll genom taket, fem meter ner på betonggolvet. Han avled omedelbart.