Nyheter

Arbetslösheten ökar – mansdominerade yrken mest drabbade

Skylt med Arbetsförmedlingens logga.
Det rådande ekonomiska läget har lett till en ökad arbetslöshet under inledningen av året, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten ha rökat och särskilt hårt drabbade är flera mansdominerade branscher, som byggbranschen.

I slutet av januari var drygt 356 000 personer inskrivna arbetslösa. Det är en ökning med närmare 15 000 personer jämfört med ett år tillbaka och motsvarar en arbetslöshet på 6,8 procent.

Skillnaden mellan arbetslösa kvinnor och män har blivit större. Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor ökat med cirka 2 000 till närmare 169 000. Antalet arbetslösa män har ökat med ungefär 13 000 till drygt 187 000.

– Vissa mansdominerade branscher har det tufft. Ett tydligt exempel är byggbranschen som påverkats hårt när ekonomin i stort försämrades, säger Eva Samakovlis som är Arbetsförmedlingens analysdirektör.

Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa drivs främst av inrikes födda män. Antalet arbetslösa i gruppen har ökat med närmare 11 000 personer under det senaste året, vilket kan jämföras med en ökning med knappt 3 000 personer bland utrikes födda män, eller med 4 000 personer bland inrikes födda kvinnor.

– Tyvärr bedömer vi att arbetslösheten fortsätter att öka under 2024 för att därefter minska när ekonomin förstärks, säger Eva Samakovlis.

Arbetsmarknaden i janauari 2024

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2023.)

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 356 195 personer (341 196).
  • 7,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 42 494 ungdomar (38 900).
  • 140 560 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (146 092).
  • 183 144 personer var öppet arbetslösa (160 812).
  • 173 051 personer deltog i program med aktivitetsstöd (180 384).
  • 43 325 personer anmälde sig som arbetssökande (39 753).
  • 27 948 personer fick arbete (27 926).
  • 4 995 personer varslades om uppsägning (5 328).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

logo
Anna Sjöström