Nyheter

”Arbetslösheten ökar”

Nästa år kommer arbetslösheten ha ökat till 11 procent. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin reviderade prognos för 2009 och 2010. Byggbranschen är en av de hårdast drabbade branscherna.

Enligt Arbetsförmedlingen har den finansiella krisen har slagit hårdare mot världsekonomin än vad de flesta experter förutspådde förra året. ”Det mesta talar nu för att världsekonomin krymper 2009” skriver Arbetsförmedlingen i sin prognos.

Som ett resultat har arbetsmarknaden försvagats kraftigt de senaste månaderna och kommer att fortsätta att försvagas året ut. Enligt Arbetsförmedlingen kommer sysselsättningen att minska med 260 000 personer under 2009 och 2010. Det är en kraftig revidering jämfört med den senast lagda prognosen som förutsåg en minskning med 145 000 personer under samma period.

Byggbranschen drabbas extra hårt av den ekonomiska krisen. Byggproduktionen kommer att fortsätta falla året ut och in i nästa år när pågående projekt inte ersätts av nya. Visserligen motverkas nedgången av stora infrastrukturinvesteringar och det stora reparationsbehovet på många byggnader, men sammantaget spår Arbetsförmedlingen att sysselsättningen inom byggbranschen kommer att minska påtagligt under 2009 och 2010.

Arbetsförmedlingen betonar dock att prognosen endast är gjord för riket som helhet och att osäkerheten därmed får betraktas som ovanligt stor.