Nyheter

Arbetsmiljöbrister hos <br></br> var sjätte byggföretag

Sex av tio byggföretag fick anmärkningar vid en veckolång EU-kampanj. Inspektioner hos 1 150 små byggföretag visar att majoriteten inte jobbar förebyggande med arbetsmiljön.

— Det här är en tendens som oroar oss på Arbetsmiljöverket. Att jobba förebyggande är ett väldigt effektivt verktyg för att få en bra arbetsmiljö, sa Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Resultatet av EU-kampanjen presenterades under fredagens Arbetsmiljöriksdag i Stockholm. Syftet med kampanjen och inspektionerna är att öka medvetandet om riskbedömningar som en del av arbetsplatsernas förebyggande arbete. Resultatet var nedslående. Av 1 150 inspekterade arbetsplatser hade 720 brister som gav krav på åtgärder.

— Vi vet att endast var tredje företag arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Här kunde runt 700 av byggföretagen alltså inte leva upp till de krav som regelverken ställer.

Mikael Sjöberg tog upp exempel på vad branschorganisationerna, fackförbunden, politikerna och Arbetsmiljöverket själva kan göra för att komma till rätta med det ökade antalet dödsfall inom byggbranschen. Främst handlar det om att inkludera de företag och arbetstagare som inte är med i organisationer och fackförbund, ansåg han.

— Branschen skulle kunna vara ännu bättre på att ge tips och råd, bidra med utbildning och att söka upp de företagare som inte är med och försöka få med dem i gemenskapen. Nästan detsamma gäller för facket, att försöka få med de arbetstagare som inte är med i facket.

Regelförenkling är en annan viktig del i att få förbättrad arbetsmiljö.
— Ju enklare reglerna är, desto lättare är det att följa dem, konstaterade Mikael Sjöberg.