Nyheter

Arbetsmiljöverket begär åtal efter husras

Arbetsmiljöverkets rapport om husraset i Ystad är klar. De har nu begärt att en åklagare prövar om Peab, byggherren och fem underentreprenörer ska åtalas för arbetsmiljöbrott.

Det var i slutet av maj förra året som ett nästan färdigbyggt hus i Ystad rasade ihop. Byggnaden skulle användas som vårdinrättning med gym, läkarmottagning och kontor. Eftersom raset skedde på natten var det ingen som skadades.

Flera utredningar inleddes parallellt för att ta reda på anledningen till kollapsen och Arbetsmiljöverkets rapport är nu klar.

Enligt den var den direkta orsaken till raset att tre pelare på plan 1 gav vika. Samtliga pelare i bottenvåningen var underdimensionerade på grund av ett fel i en ritning.

Men det var inte den enda bristen på bygget. I rapporten skriver myndigheten också:

”Arbetsmiljöverkets utredning visar på brister avseende samordning i både projektering och utförande av projektet. Det saknas samordning mellan de olika konstruktörerna och det var otydligt vem av konstruktörerna som var huvudkonstruktör. Flera brister uppmärksammades under utredningens gång i de olika leden. Dessa brister har inte varit den direkta orsaken till raset, men har ändå haft inverkan som bakomliggande orsak till händelsen.”

– Så här får det inte gå till på en svensk arbetsplats. Det begicks gigantiska misstag som kunde ha lett till dramatiska konsekvenser. Det var mer tur än skicklighet att ingen blev skadad, säger Mats Ryderheim, chef för arbetsmiljöverket i Skåne.

Myndigheten har nu begärt att Åklagarmyndigheten gör en åtalsprövning gällande byggherren Enrax fastigheter, totalentreprenören Peab och fem av underentreprenörerna som var inblandade i bygget.

Men något åtal är inte aktuellt.

– Vi har redan fått besked från åklagaren att det inte kommer att inledas någon förundersökning. Enligt lagen måste någon vara under konkret fara för skada för att det ska ge anledning till åtal. Vi vill ändå markera att så här får det inte gå till, hade raset skett sex timmar senare hade tiotals skadats, säger Mats Ryderheim.

Är du förvånad över bristerna vid bygget?

– Nej. Ju fler kockar desto sämre soppa brukar man säga. Inom byggsvängen är det vanligt med många aktörer och till viss del måste det vara det. Ju fler företag och företagskulturer som är inblandade desto större är risken att något går snett. Dramatiska olyckor händer alltför ofta.

Vad händer nu?

– För vår del är det här utagerat. Vi har i vår undersökning besökt flera av företagen. Vissa har redan rättat till sina brister och andra ha gått i konkurs. Vi försöker även lära oss av den här händelsen i vårt arbete. Nästa gång vi reviderar våra bygg- och anläggningsföreskrifter kommer vi göra reglerna ännu tydligare för att undvika att det händer igen.

Peab som genomförde en egen utredning efter olyckan har inväntat Arbetsmiljöverkets rapport.

– Det verkar som om de kommit till samma slutsats som den konsult vi anlitade för en oberoende utredning efter husraset. Nu väntar vi även på vad Haverikommisionen kommer till för slutsatser i sin utredning. Naturligtvis hade vi välkomnat en rättslig prövning, säger presschef Niclas Brantingson.

Marie Bergström
[email protected]

Susanne Bengtsson
[email protected]

Husraset i Ystad

– Byggprojektet var en om- och tillbyggnad. Den del av byggnaden som rasade hade tre våningar. I planeringen, projekteringen och utförandet av den delen av byggnaden var tolv aktörer inblandade.

– Efter kollapsen gav Peab i uppdrag åt Danewids ingenjörsbyrå att göra en oberoende utredning av orsaken. De kom fram till att tre stålpelare i bottenvåningen varit underdimensionerade. Raset berodde primärt på att pelaren närmast fasadväggen uppnådde brottlast och kollapsade.

– Även Haverikommissionen utreder händelsen.