Byggprojekt

Arcona får skolkontrakt värt en halv miljard

Hallunda nya skola
Nya Hallunda skola blir en F-9-skola för totalt 915 elever. Bild: Arkitema

Arcona har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att bygga Eleonoraskolan, i Hallunda utanför Stockholm. Projektet är en totalentreprenad med en total yta om 13 500 kvadratmeter.
Kontraktssumman är på cirka 533 miljoner kronor.

På platsen står i dag den befintliga Borgskolan, byggd på 1970-talet. Den kommer att rivas i samband med uppförandet av den nya skolan och idrottshallen.

Det nya skolområdet kommer att bestå av två fristående huskroppar som förbinds med ett skärmtak, samt en idrottshall. I projektet ingår även uppförande av en komplementbyggnad och UC-byggnad.

– Vi är oerhört stolta och glada för förtroendet vi fått av Botkyrka kommun att bygga en ny skola för våra barn och unga. Nu ser vi fram emot att få påbörja skapandet av det som ska bli en trivsam miljö för både elever och föreningsliv, säger Niklas Widell, projektchef, Arcona.

Skolan blir en F-9-skola för totalt 915 elever. Bygget har påbörjas och den nya skolan ska vara färdig till sommaren 2025.