Arcona först med tioårig byggaranti

Arcona först med tioårig byggaranti
Byggbolaget Arcona blir först i landet med en tioårig byggaranti.

Det är en fördubbling av den nuvarande generella garantitiden på fem år.

– Dagens femåriga garanti är ur ett livscykelperspektiv kort. Vi vill utveckla kvalitetstänkandet i byggbranschen och göra fastighetsförädling tryggare och mera lönsamt, säger Arconas vd Jimmy Bengtsson i ett pressmeddelande.

Enligt Arcona ser de flesta fastighetsägare långtsiktigt på sina byggnader. Men med den nuvarande garantin faller många inbyggda svagheter utanför begränsningen, fem år. En längre garantitid driver på både kvalitetsutvecklingen och viljan att hålla fastigheten i gott skick. Det betyder lägre driftskostnader och på sikt en värdeökning, resonerar Arcona.

Tioårsgarantin omfattar ny- eller ombyggnationer där Arcona är med som totalentreprenör.

Relaterade artiklar

”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Minskad byggtakt under första kvartalet
Jessica Löfström tilldelas Stora Säkerhetspriset
Ska mäta säkerhetsklimatet i byggprojekt